De webversie van deze nieuwsbrief is te bekijken via: #

Uitgave van Stichting RIONED, bedoeld voor iedereen die werkt aan gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Voor aanmelden, klik hier.
Voor uitschrijven, klik hier.

 #3 mei 2014
In deze nieuwsbrief

> Hoe gaat GWSW de uitwisseling stroomlijnen?

> Voorbeeld: Rioolinspectie na invoering GWSW-Rib

> Beschrijving en voorbeeldbestanden GWSW-Rib

> Actuele stand van zaken GWSW


Hoe gaat GWSW de uitwisseling stroomlijnen?

Het GWSW krijgt vorm nu GWSW-basis, GWSW-Rib (rioolinspectie) en GWSW-Kib (kolken) zijn vastgesteld en GWSW-Hyd (hydraulisch modelleren) in de steigers staat. Vanaf begin 2015 gaat de uitwisseling (<>) van gegevens tussen partijen volgens GWSW verlopen:
  Beheerders van stedelijke watersystemen, dus uitwisseling gemeente <>

   gemeente en gemeente <> waterschap (GWSW-basis)
  Beheerders <> inspectiebedrijven (GWSW-Rib; Vervangt SUF-RIB 2.1)
  Beheerders <> kolkenreinigingsbedrijven (GWSW-Kib)
  Beheerders <> uitvoerders van hydraulische modelberekeningen (GWSW-Hyd;

   Vervangt SUF-HYD 1.1)
  Met buitendienst, andere gemeentelijke afdelingen en externe partijen  geo-gegevens uitwisselen voor kaarten van stedelijke (water)systemen (IMSW).

 

Uitwisselen voortaan met BIM

Het centraal uitwisselingsbestand tussen verschillende systemen en verschillende partijen is het GWSW.bim. BIM is de afkorting van Bouw Informatie Model (nadere uitleg). Via BIMs worden inmiddels in de bouwwereld - sterker nog: in het gehele fysieke domein - gegevens en informatie uniform uitgewisseld.


Voorbeeld: Rioolinspectie na invoering GWSW-Rib

Afgelopen maand werd versie 1.0 van GWSW-Rib vastgesteld. De gegevens- uitwisseling tussen een gemeente en een inspectiebedrijf gaat na invoering conform het GWSW-Rib (vanaf januari 2015) als volgt verlopen.

 

Nieuw werkproces rioolinspectie

1.  De gemeente definieert de werkopdracht.

2.  De gemeente maakt vanuit het beheerpakket een GWSW.bim met de basis-gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de rioolinspectie. Het GWSW.bim zal steeds vaker al deel zijn van de voor uitbesteding benodigde informatie.

3.  Afhankelijk van de werkafspraken controleert de opdrachtgever danwel de opdrachtnemer of het bestand voldoet aan het GWSW-model. Daartoe stelt RIONED een GWSW-validatietool beschikbaar.

4.  Bij akkoord zet de GWSW-tool het GWSW.bim automatisch om naar een GWSW.Ribx bestand (xml-formaat), met daarin alle relevante basisgegevens van de te inspecteren leidingen, putten en/of kolken.

5.  De opdrachtnemer voert aan de hand van het GWSW.Ribx de gedefinieerde opdracht uit en legt zijn bevindingen (toestands- en onderhoudsaspecten, waarnemingen, foto’s en video’s) vast. Dit leidt tot een verrijkte GWSW.Ribx.

6.  De opdrachtnemer valideert het aangevulde GWSW.Ribx via de RIONED-validatietool. Bij akkoord wordt GWSW.Ribx automatisch omgezet in GWSW.bim.

7.  De opdrachtnemer levert dit bestand aan de opdrachtgever, die het GWSW.bim en de daarin opgenomen inspectieresultaten controleert.

8.  Bij akkoord kan de gemeente de gegevens definitief importeren in het beheersysteem.

 

Invoering vraagt aanpassing beheersoftware

Ter voorbereiding op dit werkproces zullen de beheerpakketten van gemeenten (moeten) worden aangepast om export en import van GWSW.bim mogelijk te maken. De meeste leveranciers van beheersoftware zijn hiermee inmiddels begonnen. Ook de inspectie- en reinigingsbedrijven zullen hun systemen inrichten op ontvangst en conversie van het GWSW.bim, en op teruglevering van het GWSW.bim aan de opdrachtgevers.


Beschrijving en voorbeeldbestanden GWSW-Rib

In de vorige nieuwsbrief (#2, april 2014) werd de afronding van GWSW-Rib gemeld. Het model is beschreven in het GWSW.ribx document.

 

Nu zijn ter kennismaking en voor testen ook beschikbaar:

Een voorbeeldbestand GWSW.bim voor een inspectieproject
Een voorbeeldbestand GWSW.ribx (XML, afgeleid uit de GWSW.bim)
Een schematische weergave van het GWSW-Ribx model


Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW-basis v1.0 vastgesteld Model klaar. Nu implementatie. Algemeen gebruik vanaf januari 2015
GWSW-Rib (incl. Kib) v1.0 vastgesteld Model klaar. Nu implementatie. Algemeen gebruik vanaf januari 2015
GWSW-Hyd in ontwikkeling Gegevensbehoefte beschreven. Bouw model en CSV-uitwisselformaat gestart
IMSW in ontwikkeling Bouw o.b.v. GWSW-basis 1.0 afgerond. Eindredactie loopt.
Afstemming met CB-NL gestart
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot gestart bij G4. Gegevensbehoefte beschreven.
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens

 
GWSW-flyer beschikbaar

Stichting RIONED heeft een flyer ontwikkeld om het Gegevens- woordenboek Stedelijk Water (GWSW) bekendheid te geven. Belangrijk is de oproep aan opdrachtgevers (gemeenten en water- schappen) "Stel je actief op!" Dus:

Treed in overleg met softwareleveranciers en vraag hoe en wanneer het GWSW ingepast gaat worden.

Schrijf voor dat door uw software de gegevens uitwisselt conform GWSW.

Laat Stichting RIONED weten welke kansen, belemmeringen en uitbreidingsmogelijk- heden u ziet.

De flyer is te downloaden. Bestellen kan via gwsw@rioned.org.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer, via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw