De webversie van deze nieuwsbrief is te bekijken via: #

Uitgave van Stichting RIONED, bedoeld voor iedereen die werkt aan gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Voor aanmelden, klik hier.
Voor uitschrijven, klik hier.

 #4 juni 2014
In deze nieuwsbrief

> GWSW-Rib: nu implementeren en testen
> Ondersteunend aan het proces: de GWSW-browser
> Voorbeeldbestanden voor testen
> Klankbordbijeenkomst op 1 juli (rechterkolom)
> Actuele stand van zaken (voortgangstabel)


GWSW-Rib: nu implementeren en testen

Nu GWSW-basis en GWSW-Rib zijn vastgesteld, zal toegewerkt worden naar algemeen gebruik ervan vanaf januari 2015. Dit gaat gelijk op met de herziening van de inspectienormen NEN3398 en NEN 3399, die dit najaar worden afgerond. Leveranciers van inspectiesoftware en beheerpakketten kunnen/willen/zullen/moeten komende maanden hun systemen op deze nieuwe ontwikkelingen voorbereiden. Het uitwisselingsproces bij een inspectieproject (beschreven in nieuwsbrief #3 van mei) gaat er als volgt uitzien:


Ondersteunend aan het proces: de GWSW-browser

De rioolinspectiebedrijven werken conform de Europese norm EN13508-2 met XML-bestanden, het GWSW-Ribx. Sommige opdrachtgevers (en beheerpakketten) zullen rechtstreeks GWSW.Ribx bestanden gaan aanleveren, terwijl andere zich zullen beperken tot uitleveren van GWSW.BIMs (=bouwinformatiemodel, het standaarduitwisselingsformaat binnen GWSW; zie toelichting in de mei-nieuwsbrief).

De validatie en conversie van een GWSW.BIM naar GWSW.Ribx door de ontvangende partij (opdrachtnemer) kan uitgevoerd worden met de GWSW-browser, die door Stichting RIONED vanaf heden beschikbaar wordt gesteld via www.rioned.name. Van deze browser is nu een testversie beschikbaar. Ter kennismaking kunt u inloggen op www.rioned.name met inlognaam "voorbeeld@test.nu" en wachtwoord "55555". Voor eigen tests kunt u via gwsw@rioned.org een eigen account aanvragen.


In de testfase maakt het nog niet uit welke rol (opdrachtnemer of opdrachtgever) u speelt. In beide rollen kunt u projecten aanmaken en zowel projectdefinities (BIM) als inspectieresultaten (Ribx) uploaden. Het is de bedoeling dat vanaf dit najaar (na de testfase) deze rollen wel worden gescheiden. Dan kunt u als opdrachtgever alleen projectdefinities uploaden, inspectieresultaten downloaden en opdrachtnemers uitnodigen om deel te nemen aan het inspectieproject. Als opdrachtnemer kunt u na uitnodiging projectdefinities downloaden en – na uitvoering – de inspectieresultaten weer uploaden.


Voorbeeldbestanden voor testen

Het GWSW-Rib model en het XML-uitwisselingsformaat zijn beschreven in het GWSW.ribx document De volgende voorbeeldbestanden zijn beschikbaar voor implementatie en het testen van GWSW-Rib:

Een voorbeeldbestand GWSW.bim voor een inspectieproject
Een voorbeeldbestand GWSW.ribx (XML, afgeleid uit de GWSW.bim)
Een schematische weergave (in UML) van het GWSW-Ribx model


Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW-basis v1.0 vastgesteld Model klaar. Nu implementatie. Algemeen gebruik vanaf januari 2015
GWSW-Rib (incl. Kib) v1.0 vastgesteld Model klaar. Nu implementatie. Algemeen gebruik vanaf januari 2015
GWSW-Hyd in ontwikkeling Gegevensbehoefte beschreven. Bouw model en CSV-uitwisselformaat gestart
IMSW in ontwikkeling Model o.b.v. GWSW-basis 1.0 klaar.
Afstemming met CB-NL gestart
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot SUF-MELD gestart bij G4. Gegevensbehoefte beschreven.
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Klankbordbijeenkomst op 1 juli

Op 1 juli vindt een klankbordbijeenkomst plaats over GWSW-RIB, het uitwisselingsproces en de GWSW-browser. Daar kunnen partijen die werken aan implementatie ervaringen uitwisselen en zullen allerlei zaken besproken worden om te komen tot een soepele ingebruikname van GWSW-Rib.

 

Vindt u deze bijeenkomst voor u relevant en bent niet uitgenodigd? Zend dan een mail aan gwsw@rioned.org.

 

 

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw