De webversie van deze nieuwsbrief is te bekijken via: #

Uitgave van Stichting RIONED, bedoeld voor iedereen die werkt aan gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Link voor aanmelden.
Link voor uitschrijven.

september 2014
In deze nieuwsbrief #5

> GWSW: de huidige stand van zaken

> Ontwikkelplanning voor 2014/2015

> WebBrain presentaties bieden inzicht in model(opbouw)

> Centrale oplossing WION en INSPIRE in de maak

> Themapagina's Gegevensbeheer opgefrist

GWSW: de huidige stand van zaken

Afgelopen maanden is door ons hard doorgewerkt aan de opbouw van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Dit is waar we nu staan:

> Het model GWSW-Rib voor rioolinspectie en kolkenreiniging is uitgewerkt conform de eerder vastgestelde modelbeschrijving en de herziene inspectienorm NEN3399.

> De GWSW-browser die ten behoeve van de inspectiebedrijven BIM.oro bestanden converteert naar XML-bestanden, is verder ontwikkeld en geprogrammeerd. De browser, die de inspectiebestanden op grond van de eisen van zowel het GWSW-model als de NEN3399 valideert, is vrijwel afgerond, op enkele model- en softwarematige details na.

> Versie 1.1 van GWSW, waarin de aangescherpte onderdelen Basis en Rib/Kib zijn opgenomen, zal over enkele weken afgerond en vastgesteld worden. Versie 1.1 is de implementatieversie, die in inspectiesoftware en beheersystemen opgenomen zal worden. Uiteraard komt dan ook de bijbehorende GWSW-browser algemeen beschikbaar.

> Zodra eind 2014/begin 2015 de softwaresystemen aangepast zijn, kunnen de gemeenten de vastgestelde onderdelen van GWSW algemeen gaan gebruiken, en van hun opdrachtnemers verlangen dat alle gegevensuitwisseling conform GWSW plaatsvindt. Gemeenten kunnen daar bij opdrachtverstrekking nu al rekening mee houden.

Ontwikkelplanning voor 2014/2015

In de zomer liepen de praktijktests van GWSW-basis en GWSW-Rib/Kib. Rond 1 oktober 2014  volgt vaststelling van implementatieversie GWSW 1.1.

Ondertussen is de modelbeschrijving van GWSW-Hyd afgerond en is de bouw van het ORO model van GWSW-Hyd gestart. Eind dit jaar zal tervisielegging van GWSW-Hyd plaatsvinden, gevolgd door praktijktests. Begin 2015 moet dit leiden tot GWSW versie 1.2, met daarin basis, Rib, Kib en Hyd.

Parallel hieraan is SUF-Meld (Meldingen en klachten) beschikbaar gekomen, een uniform uitwisselingsformat voor meldingenregistratie. Dit format zal komend jaar in de praktijk van de G4-gemeenten en andere geïnteresseerde gemeenten getest worden. Vervolgens zal SUF-MELD opgenomen worden in het GWSW als GWSW-Meld. Meer over SUF-MELD en de mogelijkheid dat ook uw gemeente gaat testen vindt u op www.riool.net/-/uniform-registratiemodel-suf-meld

WebBrain presentaties bieden inzicht in model(opbouw)

De hoofdlijnen van de modellen GWSW-Basis en GWSW-Rib (inspecties) en de klasse-indeling van GWSW conform NEN3399 worden getoond in de volgende WebBrain presentaties (conform de versies op 1 september 2014):

> WebBrain presentatie GWSW-Bas

> WebBrain presentatie GWSW-Rib (inclusief Kib, EN13508)

> WebBrain presentatie GWSW-NEN3399 (klasse-indeling)

 

De WebBrains helpen u om een goede indruk te krijgen van de opbouw van deze modellen en alle onderlinge relaties. De informatie die in het model zit, wordt bij de objecten en maatregelen getoond. Dat betreft niet alleen definities en relaties, maar ook illustraties, foto’s, normen en gekoppelde documenten. Via het zoekveld is gericht op concepten te zoeken.

Centrale oplossing WION en INSPIRE in de maak

Naast de WION geldt de Europese INSPIRE-richtlijn als wettelijke verplichting voor het op orde hebben, actueel houden en beschikbaar stellen van liggingsgegevens van ondergrondse netten. INSPIRE is bindend voor elke gemeente als eigenaar van rioolstelsels en andere ondergrondse netten (openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en cameratoezicht). INSPIRE verplicht gemeenten de liggingsgegevens en kenmerken van hun kabel- en leidingnetten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben voor externe partijen, met een maximale revisietermijn van 30 dagen.

Opstellen uitwisselingsformaten

Nederland kiest voor een centrale oplossing, namelijk het doorontwikkelen van het goed functionerende WION/KLIC-proces, zodat niet iedere gemeente de verplichting hoeft uit te werken en de meest bedrijfszekere oplossing ontstaat om aan de strenge INSPIRE-eisen te voldoen.

Onder KLIC-WIN zullen de liggingsgegevens digitaal gepubliceerd en uitgewisseld worden. RIONED is betrokken bij het opstellen van het voor INSPIRE benodigde uitwisselingsformaat IMKL, om te borgen dat het GWSW (IMSW) hierop naadloos aansluit. Lees meer over deze ontwikkelingen.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW-basis v1.0 vastgesteld Testversie model klaar. Implementatie v1.1 in voorbereiding. Algemeen gebruik vanaf januari 2015
GWSW-Rib (incl. Kib) v1.0 vastgesteld Testversie model klaar. Implementatie v1.1 in voorbereiding. Algemeen gebruik vanaf januari 2015
GWSW-Hyd in ontwikkeling Gegevensbehoefte beschreven. Bouw model en CSV-uitwisselformaat gestart
IMSW in ontwikkeling Model o.b.v. GWSW-basis 1.0 klaar.
Afstemming met CB-NL in ontwikkeling Verkenning met CB-NL loopt
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot SUF-MELD loopt bij G4. Model beschreven.
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met IMKL in ontwikkeling Verloopt i.s.m. Geonovum
Themapagina's Gegevensbeheer opgefrist

De pagina’s van het thema Gegevensbeheer op onze website www.riool.net zijn afgelopen weken helemaal geactualiseerd en aangevuld. Met heldere uitleg van de opbouw van het GWSW. Met een planning van de nu beschikbare en in ontwikkeling zijnde onderdelen. Met nieuwe downloads. Met de hiernaast genoemde WebBrain visualisaties. En ook een speciale pagina voor software- en applicatieontwikkelaars die met GWSW aan de slag willen.

Bekijk het Thema Gegevensbeheer op www.riool.net/gwsw.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer, via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw