Klik hier om in de webversie te openen
imkernieuws_logo.jpg sidebar_header.jpg nr.7 - augustus 2014
header_imkernieuws3.jpg

Einde seizoenswerk

De laatste grote handelingen in de bijenvolken voor de winter vinden de komende weken plaats. Voor een enkele imker ligt er misschien nog een mooie dracht in het verschiet. De meeste imkers richten zich echter op het inwinteren van de volken en eventueel nog een tweede ‘zomer’-behandeling tegen varroa. En misschien toch maar die twee niet al te grote volken verenigen? Eind oktober kunt u de nieuw gevormde wintervolken nog checken op grootte en eventueel alsnog verenigen. In september kunt u ook nog eenvoudig moeren omwisselen. 

Lees meer in Bijenwerk september / oktober >>

Pak de varroa-tsunami aan!

Vanwege de vroege seizoensstart hebben varroamijten ruimschoots de gelegenheid gekregen hun populatie tot ongekende omvang uit te breiden. Duitse bijenonderzoeksinstituten waarschuwen imkers de bestrijding niet te veronachtzamen. Ook uit ons land komen vergelijkbare geluiden. Mari van Iersel telt al jaren heel frequent en nauwgezet de mijtval op de varroalade en hij constateert een enorm toename ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees meer >>

Voor elk wat wils tijdens drie studiedagen in november

De werkgroep die jaarlijks de bekende novemberstudiedagen voorbereidt heeft een gevarieerde en boeiende groep sprekers weten vast te leggen voor het ochtendprogramma. Op elke locatie is voorzien in een buitenlandse spreker.
Er is dit jaar een prominente rol toebedeeld aan het Bijkersgilde. De onderlinge kennisuitwisseling komt ruimschoots aan bod tijdens middagworkshops, die worden geleid door imkers van de NBV.

Bekijk de programmering en meld u aan >>

Zit er in jou een leraar bijenteelt?

Je vertelt met plezier over bijen, laat serieus geïnteresseerden  kennismaken met bijenhouden. Misschien wil je als leraar bijenteelt de groep imkers versterken die beginnende imkers aan een goede basis helpt om vakbekwaam te imkeren. Door de grote belangstelling voor basiscursussen is die versterking in heel Nederland hard nodig. De Commissie Bijenteeltonderwijs verzorgt de opleiding Leraar Bijenteelt – A, na de cursus van dit jaar in Brabant, bij voldoende belangstelling in 2015 opnieuw. Nu centraal in Noord-Nederland (Beilen).

Lees meer over inhoud en aanmelden >>

Bijenteeltcursussen schieten als paddenstoelen uit de grond

Het gaat geweldig goed met de imkercursussen die afdelingen en groepen organiseren. Er is een ongekende belangstelling voor met name de basiscursus. Daarnaast zijn er allerlei cursussen om u beter te bekwamen in de bijenhouderij. Zoals de groep op de foto die de cursus voor bestuivingsimker heeft afgerond.

 Bekijk het volledige cursusoverzicht >>

NIEUW - Cursus Bijenproducten van het Bijkersgilde

Het Bijkersgilde heeft de ambitie om de kwaliteit van Nederlandse honing en bijenproducten op hoog niveau te brengen en te houden. Daarvoor organiseert ze honingkeuringen, verspreidt ze kennis over bijenproducten, alsmede de promotie daarvan bij de consument. Recent is de Leergang Keurmeester Bijenproducten gerealiseerd bestaande uit twee cursussen. De eerste vindt dit najaar plaats.

Lees meer over de cursus en het Bijkersgilde >>

Wintersterfte volgens COLOSS gelijk aan voorjaarsenquête

In heel Europa is de afgelopen wintersterfte onder bijenvolken naar een laagterecord gedaald. Dat is de uitkomst van het grootschalige onderzoek dat COLOSS al sinds 2007 houdt met steun van imkers uit 21 landen. De sterfte onder meer dan 350.000 volken komt uit op gemiddeld 9%. Daarmee is het gelijk aan het sterftepercentage dat de NBV en Bijen@wur berekende aan de hand van de telefonische enquête in april j.l.. Noorwegen kwam met 6% als laagste uit de bus. Portugal had de hoogste score, maar bleef met 14% ver onder de 20% en meer die tot 2012 niet ongewoon was. Over de oorzaak is men het niet eens. Het gunstige weer en betere varroabestrijding worden het meest genoemd.

Lees de reactie van COLOSS coördinator Romée van der Zee >>

Pas op met maissiroop als winterbijenvoer

Het is een voorzichtige conclusie maar het voeren met uitsluitend HFCS (high fructose corn syrup ofwel fructose - glucosesiroop op basis van maiszetmeel) kan wel eens de oorzaak zijn van de verdwijnziekte zoals waargenomen in de VS. Gene Robinson (Universiteit Illinois - VS) publiceerde in Nature zijn observatie dat dergelijke siroop de natuurlijke groei en ontwikkeling van honingbijen stilzet. ‘We hebben aangetoond dat honderden van de bijengenen niet in hun volwassen stand schieten. Die genen zijn waarschijnlijk betrokken bij de bijenverdwijnziekte.’
In ons land is het niet gebruikelijk om met deze siroop – zoetmiddel voor bakkerswaren, snoep etc. –  te voeren, maar imkers gebruiken het wel, het is verkrijgbaar en ook goedkoper dan de gangbare invertsuiker.

Lees verder >>

Blije bijen bloembollentassen weer verkrijgbaar

Het blije bijen bloembollenmengsel is opnieuw verkrijgbaar! De NBV zet het succes van de samenwerking met JUB dit najaar voort. Er is keuze uit de cadeauverpakking met daarin een paar verschillende bij- of vlindervriendelijke soorten. Van verschillende soorten bloembollen zijn pakketten beschikbaar voor het inplanten van een vierkante meter. De bollen zijn apart te planten of gemengd met andere soorten om zo een bloeiperiode te realiseren van maart tot juni.
Krijgt u uw gemeente zover het mengsel door JUB te laten planten dan schenkt JUB de NBV € 0,50 voor elke geplante vierkante meter.

Bestel de bijenbloembollen in het Bijenuis >>

Stuur de nieuwsbrief door | Direct naar NBV website
Reageer

Deze nieuwsbrief is verzonden via mijn mailadres: frank@bijenhouders.nl
Mij uitschrijven van deze mailing lijst

Inhoud

Einde seizoenswerk

Pak de varroa-tsunami aan!

Voor elk wat wils tijdens drie studiedagen in november

Zit er in jou een leraar bijenteelt?

Bijenteeltcursussen schieten als paddenstoelen uit de grond

NIEUW - Cursus Bijenproducten van het Bijkersgilde

Wintersterfte volgens COLOSS gelijk aan voorjaarsenquête

Pas op met maissiroop als winterbijenvoer

Blije bijen bloembollentassen weer verkrijgbaar

De strijd tegen de mijt.
Wat doet u?

We zijn benieuwd wat u tegen de varroamijten heeft gedaan. En of u afgelopen seizoen met meer of minder volken bent gaan imkeren?

Doe mee aan de

MINI-ENQUÊTE

Heidedracht valt in het water

Het natte, koude weer in augustus speelt de heidedracht parten.

Bovendien is het heidehaantje op veel plaatsen in grote aantallen actief waardoor de bloei tegenvalt.  

Idylle idee welkom

Heeft u een leuk idee voor een Idylle in uw buurt?
Laat het weten. Er zijn nog mogelijkheden om deel te nemen in 2015. Kijk voor aanmelden op de website.

Schitterende bijenfoto’s en -boeken

fotograaf Eric Tourneret

De Franse fotograaf Eric Tourneret (1965) raakte geïnspireerd door de bijensterfte en vond dat hij de schoonheid van het bijenvolk moest doorgeven. Cadeau-idee?

Vooruitblik

In Bijenhouden van half september aandacht voor het melden van spuitschade, een artikel over 'natuurlijk' bijenhouden en een beschouwing van de Golzkast.

Draag bij aan uw Bijenhuis en realiseer een goed geoutilleerd imkercentrum voor leden en publiek.

Naar uw bijdrage >>

Volg ons op:

Bijenhuis Facbook
NBV Facbook
Instructiefilms youtube-logo.bmp 

RSS-feeds NBV 

Colofon

Imkernieuws is een gratis uitgave van de NBV (Nederlandse BijenhoudersVereniging) voor leden en belangstellenden.

De nieuwsbrief verschijnt minimaal acht keer per jaar. 
Verzonden nieuwsbrieven zijn in te zien in het imkernieuwsarchief.