Uitgave van Stichting RIONED, bedoeld voor iedereen die werkt aan gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Voor aanmelden, klik hier.
Voor uitschrijven, klik hier.

 #8 juni 2015
In deze nieuwsbrief

> GWSW 1.2 vastgesteld en beschikbaar

> GWSW-RibX vervangt SUF-RIB

> Consultatieronde IMBOR Wegen en Groen

> Demonstratie CB-NL use cases, inclusief GWSW

> Voortgangstabel: Actuele stand van zaken

GWSW 1.2 vastgesteld en beschikbaar

Het informatiemodel GWSW voorziet in de eenduidige vastlegging en uitwisseling van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Per eind mei is GWSW versie 1.2 vastgesteld. GWSW 1.2 bestaat uit de modules Basis (objectdefinities), Rib (Alle project- en toestandsaspecten die horen bij inspectie en reiniging van riolen, putten en kolken, inclusief het uitwisselformaat RibX) en het IMSW (de geoview vanuit GWSW).

 

De GWSW versietabel maakt duidelijk welke onderdelen gewijzigd en toegevoegd zijn ten opzichte van versie 1.1.

Het GWSW-Rib model en het RibX zijn in detail beschreven in het GWSW.ribx document.

GWSW-RibX vervangt SUF-RIB

Als eerste gegevensuitwisseling onder GWSW is die voor het inspecteren en reinigen van riolen, putten en kolken nu gereed. Specifiek voor deze activiteiten is een uitwisselformaat toegevoegd met de naam RibX (van RioolInspectieBestanden op basis van Xml, eXtended Markup Language, een universele computertaal voor gegevensuitwisseling). RibX vervangt het nu verouderde SUFRIB2.1 (dat een tekstformaat met gegevens op vaste posities in regels was).

 

Het proces van gegevensoverdracht van beheerder naar inspectiebedrijf en terug gaat niet wezenlijk veranderen. Wel biedt het op XML gebaseerde formaat nu veel mogelijkheden voor geautomatiseerde controle en validatie.

 

Het GWSW-RIB en RibX zijn geheel conform de meest recente versies van EN13508-2+A1 (versie 2011) en NEN3399 (versie 2015). Bij leiding- en putgegevens zijn codelijsten aangepast en uitgebreid. Bij de waarnemingen zijn veel klassen weggevallen en keuzelijsten aangepast.

 

Extra is de Nederlandse uitbreiding daarop met definities voor rioolreiniging, kolkenreiniging en -inspectie en hellingmetingen, zo veel mogelijk conform de methodiek voor rioolinspectie uit de EN13508-2.

 

Behorende bij dit model en uitwisselformaat zijn beschikbaar:

> De beschrijving van model en uitwisselformaat

> Een conversietool van SUF-RIB naar RibX en v.v.

> Een conversietabel van SUF-RIB 2.1 naar GWSW-RibX

> Validatie van een RibX bestand is mogelijk met de GWSW-browser via www.rioned.name. Vanaf eind 2015 komt ook conversie van BIM.oroX naar RibX en v.v. beschikbaar. Inlogcodes zijn te verkrijgen via gwsw@rioned.org.

Consultatieronde IMBOR Wegen en Groen

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR ) is een set afspraken over de benamingen, definities en samenhang van de beheergegevens van de objecten in de openbare ruimte. De objecttypen uit de BGT en het IMGeo vormen de basis.

 

Het IMBOR, dat de schakel wordt tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland, bestrijkt de gehele openbare ruimte: verhardingen, groen, kunstwerken, water, riolering, openbare verlichting en terreinmeubilair. Voor riolering zal het GWSW gevolgd worden.

 

De ontwikkeling van het IMBOR gebeurt stapsgewijs. Op dit moment loopt een consultatie voor de onderdelen Wegen en Groen. CROW en Geonovum nodigen u uit commentaar te geven op de huidige concepten via http://www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte/beheer-en-onderhoud/imbor

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW, inclusief IMSW, Rib en RibX v1.2 vastgesteld Implementatie in beheer-systemen en applicaties loopt
GWSW-Hyd in ontwikkeling Model in concept klaar. Toetsing aan SOBEK en Infoworks loopt.
IMSW v1.0 vastgesteld Sluit aan op IMKL2015
Afstemming met CB-NL loopt Zie info over use case middag
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot SUF-MELD loopt. Meer deelnemers zijn welkom.
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met IMKL/KLIC-WIN loopt I.s.m. Geonovum
Afstemming met IMBOR loopt I.s.m. CROW
Afstemming met Aquo loopt I.s.m. Informatiehuis Water
Afstemming met DaMo Transport- en Rioleringsinformatie loopt I.s.m. Het Waterschapshuis
Demonstratie CB-NL use cases, inclusief GWSW

Op 15 juni is in NIeuwegein een demonstratiemiddag om de werking van de Conceptenbibliotheek (CB-NL) in de praktijk zichtbaar te maken aan de hand van een aantal use cases voor de B&U, GWW en de geowereld. Gebruikersvragen zijn hierbij als uitgangspunt genomen.

 

In een use case van ETIM wordt een koppeling gelegd naar het GWSW, om te tonen hoe het CB-NL de verbindende schakel vormt tussen verschillende werelden  en informatiemodellen.

 

Meer informatie: http://public.cbnl.org/inschrijven-use-case-dagen-juni-2015

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Uw e-mail programma kan deze nieuwsbrief niet lezen. Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=25j65m3&nid=3kj8ww2&info=1kq7odn