Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensstandaardisatie, -beheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden
Uitschrijven

 #10 - 12/2015
In deze nieuwsbrief

GWSW ontsloten via semantische server!

> IMKL2015 gepubliceerd

> Planning: GWSW versie 1.3 komt eraan

> Actuele stand van zaken

GWSW ontsloten via semantische server!

Afgelopen maand is een semantische server 'live' gekomen voor het GWSW-model. Het model, op dit moment versie 1.2, is daarmee deel geworden van het semantische web. Het model en datasets die erop gebaseerd zijn, zijn in principe vrij beschikbaar en kunnen gebruikt worden ongeacht bron, toepassing of organisatie. Dat is een hele belangrijke mijlpaal!

 

Op de volgende manieren is kennis te nemen van de inhoud van het GWSW-Basis:

(1) De soortenboom van het GWSW wordt in HTML getoond via http://data.gwsw.nl. Daar zijn alle objecten in te zien, inclusief alle informatie die aan elk van die objecten gekoppeld is: supertypes, subtypes, definities en onderscheidende kenmerken.

 

Elk GWSW-object of onderdeel van de soortenboom is individueel aan te roepen via data.gwsw.nl/{object}, bijvoorbeeld een rioolput via http://data.gwsw.nl/rioolput, de relatie HasAspect via http://data.gwsw.nl/hasAspect, en een subset zoals de Minimale Dataset via http://data.gwsw.nl/mds


Er is een handleiding voor het raadplegen van het GWSW-model via de website http://data.gwsw.nl.

 

(2) Er is een visualisatie gemaakt in WebProtege van GWSW-Basis 1.2, waarmee u eenvoudig door het relationele model kunt lopen en bovendien het model kunt reviewen door observaties, vragen en verbetertips te posten. Ziet u een foutje of kan het beter, meld dat dan.

Er is een beknopte handleiding voor het raadplegen en reviewen via Webprotege beschikbaar. Alle feedback is welkom om het model te verbeteren.

 

(3) Op de GWSW server is de semantische database GraphDB geïnstalleerd, die uitgebreide mogelijkheden biedt voor de opslag en het beheer van semantische datasets (‘repositories'). GraphDB beschikt over een SPARQL toegang voor "querying". Het query-protocol SPARQL wordt gebruikt voor onderhoud van de data (insert, delete), raadplegen van de data (valideren, overzichten) en (webbased) uitwisselen van data.

 

Op dit moment staan als voorbeelden de datasets van de stelsels van gemeenten Zwolle en Pijnacker-Nootdorp op de server. Die datasets zijn te valideren (in welke mate voldoen ze aan de minimumeisen die het GWSW stelt voor een bepaalde toepassing?). Ook zijn de datasets te bevragen.

Komend jaar zullen de toonaangevende beheerpakketten exportmogelijkheden in het GWSW oroX uiwtsselformaat beschikbaar maken, zodat andere gemeenten ook hun dataset(s) online beschikbaar kunnen maken voor gezamenlijk gegevensbeheer en uitvoering van beheeractiviteiten.

 

Meer weten? Lees de beknopte handleiding voor het toepassen van SPARQL-queries en probeer zelf uit welke queries u kunt maken.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW v1.2 vastgesteld Implementatie in beheersystemen en applicaties loopt
GWSW-Rib en RibX v1.2 vastgesteld Vervangt SUF-RIB2.1.
GWSW-Hyd In concept klaar Vertaling naar Engels klaar. Toetsing aan SOBEK en Infoworks.
IMSW v1.2 vastgesteld Sluit aan op IMKL2015
Afstemming met CB-NL loopt CB-NL gestart
GWSW-meldingen in ontwikkeling Pilot gaat analysefase in
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met IMKL/KLIC-WIN loopt IMSW gaat op in IMKL
IMBOR loopt Ontwikkeling van IMBOR-Riolering loopt i.s.m. CROW
Afstemming met Aquo loopt I.s.m. Informatiehuis Water
Afstemming met DaMo Transport- en Rioleringsinformatie loopt I.s.m. Het Waterschapshuis
IMKL2015 gepubliceerd

IMKL2015 is ontwikkeld voor het digitale berichtenverkeer rond kabels, leidingen en leidingelementen ter voorkoming van graafschade en voor de realisatie van een aantal wetten. Met name de WION en de Europese regeling INSPIRE (thema Utility Networks) zijn bepalend.

 

Het IMSW, de geo-subset (view) van het GWSW, is opgenomen in IMKL2015, zodat riolering binnen dan informatiemodel rechtstreeks aansluit op het GWSW.

 

Het IMKL 2015 is te bekijken via http://register.geostandaarden.nl/imkl/index.html, waar te vinden zijn een UML informatiemodel, waardelijsten, een GML applicatieschema en een specificatie voor de visualisatie van geografische objecten en symbolen op kaart.

 

 

Planning: GWSW 1.3 komt eraan

Per 1 maart 2016 zal GWSW versie 1.3 vastgesteld worden. GWSW 1.3 bevat de onderdelen Basis, Rib, het generieke uitwisselformaat BIM.oroX en de conformanceclass Minimale Dataset.
Ook zijn aanpassingen en leerpunten verwerkt op basis van de implementatie van GWSW 1.2, inclusief verbeteringen aan RibX als gevolg van het gebruik in de praktijk bij rioolinspectie, kolkenreiniging en rioolreiniging.


Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=9ej7q2d&nid=wlx32x2&info=1kq7odn