Uitgave van Stichting RIONED over databeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #11 (3/2016)
In deze nieuwsbrief

> Uitwisselingsformaat OroX afgerond

> Save the date: Studiedag 1 november 2016

> Release GWSW 1.3 per 1 mei 2016

> Meer informatie over KLIC-WIN

> Mooi voorbeeld: dataset Rioleringsdatabank Vlaanderen

> Actuele stand van zaken

Uitwisselingsformaat oroX afgerond

Dit jaar komen de eerste GWSW toepassingen in de praktijk. Beheersystemen stemmen hun datamodellen af op het GWSW en gaan conform het GWSW uitwisselen Voor inspectie- en reinigingsprojecten heeft het GWSW-RibX het SUF-RIB vervangen. Andere GWSW-onderdelen (Hydraulisch modelleren, Meldingen en klachten, Persleidingen, Gemalen) zijn al in ontwikkeling. Daarom is afgelopen jaar het generieke uitwisselformaat GWSW-OroX uitgewerkt. OroX komt van Object-Relatie-Object eXchange.

 

Voor de uitwisseling conform het GWSW is door Stichting RIONED gekozen voor de veelgebruikte W3C standaardtaal RDL/OWL. Onder de werknaam GWSW.OroX is het nieuwe uitwisselingsformaat uitgewerkt door RioDesk, Antea Group en Grontmij, de leveranciers van de meestgebruikte applicaties voor rioleringsbeheer. Zij hebben in hun software de im- en exportfuncties van het OroX uitgewerkt en het uitwisselprotocol opgesteld.

 

Parallel aan deze ontwikkeling liep de inrichting van de GWSW semantische server (zie vorige nieuwsbrief). OroX en semantische server zijn essentieel voor de release en gebruik van GWSW 1.3.

Meer informatie over KLIC-WIN

 Het Kadaster wil toekomstig gebruikers graag informeren over het programma KLIC-WIN, dat zich richt op kwaliteitsverbetering van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC-systeem met INSPIRE-functionaliteit.

Naast een uitgebreide website is een webinar beschikbaar voor netbeheerders, grondroerders en gemeenten, waarin het Kadaster ingaat op vragen als: Wat is KLIC-WIN? Wat betekent het voor grondroerders? Wat betekent het voor netbeheerders? Wat is de planning? En Wat is er voor nodig om aan te sluiten op KLIC-WIN?

Regionale bijeenkomsten

Voor netbeheerders en grondroerders organiseert Het Kadaster ook een aantal regionale bijeenkomsten over de KLIC-WIN- ontwikkelingen en uw vragen daarbij:

  • donderdag 7 april te Zoetermeer van 15.30 – 18.30 uur;
  • dinsdag 12 april te Egmond aan Zee van 13.00 – 16.00 uur;
  • woensdag 13 april te Groningen van 13.00 – 16.00 uur;
  • dinsdag 19 april te Eindhoven van 13.00 – 16.00 uur;
  • woensdag 20 april te Nijkerk van 15.30 – 18.30 uur.

Na aanmelding ontvangt u de adresgegevens van uw keuze. Meer informatie.

Mooi voorbeeld: Rioleringsdatabank Vlaanderen

Het Vlaamse AGIV stelt een nieuwe dataset ‘Rioleringsdatabank Vlaanderen’ ter beschikking, die afkomstig is van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en kosteloos hergebruikt kan worden.
De VMM Rioleringsdatabank biedt geografische middenschalige schematische weergave van het netwerk aan rioleringen in (delen van) straten, met bijhorende informatie (bijv. of de riolering gemengd of gescheiden is), evenals de ligging van pompstations, overstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, inlaten, uitlaten en bergingsbekkens (reservoir). De gegevens zijn te bekijken via Geopunt-kaart > Bouwen en Wonen > Riolering.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW v1.2 vastgesteld, v1.3 per 1 mei 2016 Implementatie in beheersystemen en applicaties loopt
GWSW-Rib en RibX v1.2 vastgesteld Versie 1.3 per 1 mei 2016
GWSW-Hyd Gepauzeerd Vertaling naar Engels klaar. Toetsing aan SOBEK en Infoworks.
IMSW v1.2 vastgesteld Sluit aan op IMKL2015
Afstemming met CB-NL loopt CB-NL gestart
GWSW-meldingen in ontwikkeling SUF-Meld afgerond. Modellering start binnenkort
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met IMKL/KLIC-WIN afgerond IMSW integraal opgenomen in IMKL 2015
IMBOR loopt Ontwikkeling van IMBOR-Riolering loopt i.s.m. CROW
Afstemming met Aquo loopt I.s.m. Informatiehuis Water
DaMo Transport- en Rioleringsinformatie loopt I.s.m. Het Waterschapshuis
Release GWSW 1.3 per 1 mei

Per 1 mei a.s. (uitgesteld van 1 maart) is vaststelling gepland van GWSW 1.3, met de onderdelen Basis en Rib, het uitwisselformaat BIM.oroX, de conformance class Minimale Dataset, en de leerpunten o.b.v. GWSW 1.2. Bovendien zal de GWSW-browser operationeel zijn, zodat OroX- en RibX- bestanden gevalideerd en in elkaar overgezet kunnen worden.

De volgende nieuwsbrief zal uitgebreid ingaan op de release van GWSW 1.3.

Studiedag 1 november 2016

SAVE THE DATE
Stichting RIONED organiseert op dinsdag 1 november 2016 een landelijke studiedag voor beheerders en beleidsmedewerkers over gegevensuitwisseling en de grote ontwikkelingen die mede dankzij het GWSW plaatsvinden.

 

Programma en locatie worden ZSM bekend gemaakt.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Uw e-mailprogramma kan deze nieuwsbrief niet goed tonen. Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=wlxpzlz&nid=dvo5w68&info=1kq7odn