Uw e-mailprogramma kan deze nieuwsbrief niet goed tonen. Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=l28ok8q&nid=83j58wx&info=1kq7odn

Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en
-benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #12 - Mei 2016
In deze nieuwsbrief

> NIEUW: GWSW 1.3 voor beheer, inspectie en reiniging

> Voorbereidingstips op gebruik van GWSW 1.3

> Aan de slag met nieuwe uitwisselformaat RibX

> Save the date: Studiedag 1 november 2016

> Testbestanden IMKL gezocht

> Actuele stand van zaken

GWSW 1.3 voor beheer, inspectie en reiniging

Stichting RIONED heeft de nieuwe versie 1.3 van het GWSW vastgesteld en op 1 mei 2016 formeel gepubliceerd. De nieuwe versie bestaat uit de Minimale Dataset (bedoeld voor dagelijks beheer en planning daarvan), de module RIB (inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken) en de uitwisselformaten OroX (algemeen, ook voor RIB) en RibX (specifiek voor RIB-toepassingen).

 

Belangrijke toevoeging is ook het uitwisselformaat OroX, dat gebaseerd is op de wereldwijde open internetstandaard RDF. Daarmee is het GWSW volledig voorbereid op ‘linked data’ en ‘het semantisch web’ (zie Leestip). Hierdoor kunnen gemeenten en bedrijven toepassingsonafhankelijk online datasets ontsluiten en combineren.

 

Bekijk de release notes van GWSW 1.3 voor detailinformatie en links naar de beschrijvende documenten, handleidingen en tools voor gebruik van de standaard.

Voorbereidingstips op gebruik van GWSW 1.3

De leveranciers van beheerpakketten en inspectiesoftware passen de komende maanden hun software aan conform GWSW 1.3 en de uitwisselformaten. Dat kost natuurlijk enige tijd, en dat betekent dat gegevens- en rioleringsbeheerders pas later dit jaar zelf het GWSW kunnen gaan gebruiken.

Maar zij kunnen zich al wel voorbereiden op de nieuwe standaard:

 > Onderzoek en bespreek met leveranciers welke aanpassingen nodig zijn in gegevenssets, software en werkprocessen om volop te profiteren van de nieuwe mogelijkheden.
 > Zorg dat u vanaf heden bij aanbestedingen de nieuwe standaarden voorschrijft. Spreek eventueel met opdrachtnemers een overgangs- en gewenningsperiode af.
 > Inspecteren conform de NEN 3399 betekent dat u standaard het nieuwe RibX-uitwisselformaat voorschrijft. Let dus op dat u niet bestekken kopieert van voorgaande jaren die nog het SUF-RIB voorschrijven. Informeer ook uw bestekschrijver.

Kies bewust hoe u de nieuwe uitwisselformaten toepast en in uw bestekken verwerkt. Naast rioolinspectie kunt u het nieuwe RibX nu namelijk ook gebruiken voor rioolreiniging, kolkenreiniging en (hellinghoek)metingen.

Aan de slag met nieuwe uitwisselformaat RibX

Het RibX vervangt het SUF-RIB 2.1 en dat betekent veel meer gebruiks-mogelijkheden! Met RibX legt u de inspectiegegevens eenduidig vast conform de actuele versies van EN13508-2+A1 (2011) en NEN3399 (2015), met een Nederlandse uitbreiding voor rioolreiniging, kolkenreiniging en -inspectie en hellinghoekmetingen. Naast de toestandsaspecten en onderhoudsgegevens van de leidingen bevat het RibX die informatie dus ook van de putten en kolken.

 

Hoe werken met RibX?

We zijn in de overgangsperiode van SUF-RIB naar RibX. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk met het nieuwe formaat gaat werken. De komende maanden zullen de beheerpakketten het RibX kunnen importeren en exporteren. De inspectiebedrijven zijn voorbereid op de overgang naar RibX en staan klaar om RibX-bestanden te ontvangen, ermee te werken en aan u terug te leveren.

De NEN3399 van 2015 gaat er overigens standaard vanuit dat u het RibX in uw bestekken voorschrijft. In feite is het van toepassing verklaren van de norm al voldoende. Pas uw bestekteksten dus hierop aan, ook voor riool- en kolkenreiniging!

 

Gratis conversietool en validator

Om u bij de overgang van SUF-RIB naar RibX te helpen, stelt Stichting RIONED kosteloos een conversietool beschikbaar. Deze vormt de brug tussen uw gemeentelijke beheersysteem en de software van inspectiebedrijven. Bovendien zorgt de tool ervoor dat SUF-RIB-bestanden in de toekomst leesbaar blijven.

Stichting RIONED heeft ook een digitale validatietool ontwikkeld die toetst of de structuur van een RibX-bestand en correct gebruik van codes, klassen en verplichte velden. Release van beide tools volgt uiterlijk 1 juni a.s. via www.gwsw.nl/ribx en deze nieuwsbrief.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW v1.3 vastgesteld Implementatie in beheersystemen en andere applicaties loopt
GWSW-Rib en RibX v1.3 vastgesteld Versie 1.3 per 1 mei 2016
GWSW-Hyd Gepauzeerd
IMSW v1.3 vastgesteld Sluit aan op IMKL2015
Afstemming met CB-NL loopt
GWSW-meldingen in ontwikkeling SUF-Meld afgerond. Modellering start dit voorjaar
GWSW-gemalen wens
GWSW-meten wens
Afstemming met KLIC-WIN afgerond IMSW integraal deel van IMKL 2015
IMBOR loopt IMBOR-Riolering wordt ontwikkeld i.s.m. CROW
Afstemming met Aquo loopt I.s.m. Informatiehuis Water
DaMo Transport- en Rioleringsinformatie loopt I.s.m. Het Waterschapshuis
Leestip!

Een interessante blog over het semantisch web en de gebruikte standaarden. Daar werken we met GWSW hard naar toe!

Lees http://ontotext.com/blog/a-web-of-people-and-machines-w3c-semantic-web-standards/

 

Studiedag op 1 nov.

Stichting RIONED houdt op dinsdag 1 november 2016 een studiedag over gegevensuitwisseling en de snelle ontwikkelingen aan en mede dankzij het GWSW.

 

De studiedag is voor zowel voor beheerders als beleidsmedewerkers van gemeenten en hun toeleveranciers en samenwerkingspartners.  Het programma wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De locatie is in CineMec te Ede.

 

Noteer de studiedag alvast in uw agenda!

Testbestanden IMKL gezocht

Voordat netbeheerders o.b.v. het nieuwe IMKL2015 model digitaal met het Kadaster kunnen uitwisselen, moeten ze zich certificeren. De testfaciliteit daarvoor wordt op dit moment getest. Om de testfaciliteit sneller beschikbaar te kunnen stellen, is het Kadaster op zoek naar netbeheerders die voorbeeldbestanden kunnen leveren. Gemeente Maasgouw heeft dat al gedaan.


Meer informatie via het Kadaster en per mail via klic-win@kadaster.nl.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw