Uitgave van Stichting RIONED over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #13 Juli 2016
In deze nieuwsbrief

Hierbij informeren we u over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma Gegevensstandaardisatie en –beheer van Stichting RIONED. Er gebeurt veel! Deels is sprake van tussenresultaten, deels van concrete resultaten en producten waarmee bedrijven, gemeenten en waterschappen aan de slag kunnen. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

 

> Noteer in uw agenda: Studiedag Gegevensbeheer op 10 januari 2017

> GWSW-RIB: validator, testbestanden en conversietool

> Bijpraten over diverse projecten

> GWSW 1.3 voor beheer, inspectie en reiniging

> Actuele stand van zaken

Noteer: Studiedag op 10 januari 2017

Om al in uw agenda te reserveren: Op dinsdag 10 januari 2017 bespreken de voorlopers en de geïnteresseerde professionals de vele ontwikkelen op het gebied van gegevensstandaardisatie, –beheer en –uitwisseling in het stedelijk waterbeheer. Wat heeft uw gemeente eraan? Wat hebben Stichting RIONED en bedrijven u te bieden? Het wordt een dag die u niet wilt missen! Meer informatie over programma en locatie volgt z.s.m.

GWSW-RIB: validator, testbestanden en conversietool

Na uitgebreid ontwikkel- en testwerk is de GWSW browser ‘live’ gezet op www.rioned.name. Daar kunnen bestanden conform het GWSW-RIB 1.3 gevalideerd worden. Er zijn nog enkele openstaande issues (zie download op de website) die z.s.m. opgelost worden.

Om de brug te slaan tussen het oude SUF-RIB en het nu geldende RibX uitwisselformaat conform het GWSW-RIB 1.3 model biedt Stichting RIONED u kosteloos een conversietool SUF-RIB <> RibX aan. De tool biedt ook een RibX viewer. Download de conversietool hier.

Tevens zijn beschikbaar GWSW-RibX testbestanden in twee varianten:
(1) foutloos met alle waarnemingen die in het GWSW-RIB voorkomen
(2) een daarvan afgeleid bestand met een groot aantal bewuste fouten
Deze testbestanden kunnen partijen in hun ontwikkelwerk gebruiken om im- en exportfuncties te testen. Ze laten zien hoe bestanden opgebouwd horen te zijn en hoe toestandsaspecten opgenomen worden.

Bijpraten over diverse projecten

GWSW-HYD
De modelbeschrijving is klaar, de voorbeeldbestanden zijn afgerond. Het wordt tijd voor tests en voor afstemming met de leveranciers van software voor hydraulisch modelleren (Infoworks en Sobek). Komende maanden zal daarmee GWSW-HYD afgerond worden en in release GWSW 1.4 beschikbaar komen per voorjaar 2017.

 

GWSW-Maatregelen
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers blijken behoefte te hebben aan standaardisatie van gegevensuitwisseling van geplande en uitgevoerde maatregelen aan rioolstelsels, naar analogie van toestandsgegevens (RIB) en hydraulische modelleren (HYD). Fase 1 van deze GWSW-uitbreiding is gestart, bestaande uit verkenning, afbakening en functionele specificatie. Doel is te komen tot uniforme vastlegging en uitwisseling t.b.v. maatregelenkeuze en -programmering bij rioleringsbeheer (termen, definities, relaties, kenmerken e.d.) middels het GWSW in Nederland en wellicht Europa.

 

Data delen tussen gemeenten en waterschappen
Het Waterschapshuis en Stichting RIONED pakken samen de businesscase Transport- en Rioleringsinformatie op. In een workshop is verkend wat nodig is tot een goede onderlinge informatie-uitwisseling tussen waterschappen en gemeenten te komen. Het GWSW lijkt daarvoor al grotendeels klaar. Daarom gaan we dit najaar met de GWSW ontologie en gemeentelijke datasets in het GWSW-uitwisselformaat OroX praktijkproeven uitvoeren, om te zien of in de informatiebehoefte van waterschappen daarmee voorzien kan worden. Omgekeerd zal getest worden of waterschapsgegevens in een gezamenlijk kaartbeeld richting gemeenten ontsloten kunnen worden.

 

Informatiemodel Kabels en Leidingen 
Het IMKL2015 versie 1.1, waarvan het deel Riolering rechtstreeks wordt overgenomen uit het GWSW, is gepubliceerd via het technisch register. Daarnaast biedt het Kadaster een IMKL2015 Visualisatie tester.

 

Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte 

De module Riolering van het IMBOR, dat door CROW ontwikkeld wordt, wordt rechtstreeks uit het GWSW afgeleid. De specificatie is afgelopen maanden afgerond, de modellering zal komende maanden plaatsvinden.

 

NCS in de Aquo-standaard
Het Informatiehuis Water heeft een groot deel van de ‘Naam, Code, Symbool’ standaard (NCS) opgenomen in de Aquo-standaard. Stichting RIONED heeft daarin meegewerkt om een harmonisatie met het GWSW uit te voeren voor alle relevante termen en concepten. De Aquo-standaard is met de volgende NCS-onderdelen uitgebreid: Basisbegrippen afvalwaterketen, Productlijnen afvalwaterketen, Functienamen van installatiedelen en onderdelen, en Synoniemen van installatiedelen en onderdelen.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW v1.3 vastgesteld Implementatie loopt
GWSW-Rib en RibX v1.3 vastgesteld Versie 1.3 per 1 mei 2016
GWSW-Hyd Loopt Vertaling naar Engels klaar. Toetsing aan SOBEK en Infoworks.
IMSW v1.3 vastgesteld Opgenomen in IMKL2015
Minimale Dataset afgerond Operationeel beheer en kwaliteitsbepaling
GWSW-meldingen in ontwikkeling SUF-Meld afgerond. Modellering zomer 2016
GWSW-gemalen start najaar 2016
GWSW-meten wens
Afstemming met KLIC-WIN afgerond IMSW integraal in IMKL 2015
IMBOR loopt Specificatie IMBOR-Riolering ism CROW
Afstemming met Aquo loopt I.s.m. Informatiehuis Water
DaMo TRI loopt Praktijkproeven Transport- en Rioleringsinformatie (TRI) najaar 2016 ism Het Waterschapshuis
GWSW-Maatregelen loopt Verkenning en functionele specificatie zomer 2016.
GWSW 1.3 voor beheer, inspectie en reiniging

Op 1 mei 2016 is versie 1.3 van het GWSW vastgesteld, bestaande uit de Minimale Dataset (voor dagelijks beheer en planning), RIB (inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken) en de uitwisselformaten OroX (algemeen, ook voor RIB) en

RibX.

Het OroX is gebaseerd op de

wereldwijde open internet-

standaard RDF, waardoor het

GWSW volledig voorbereid is op

‘linked data’ en het semantisch

web. Gemeenten en bedrijven

kunnen zodat datasets toepassingsonafhankelijk ontsluiten en combineren.

 

Bekijk de release notes GWSW 1.3 voor detailinformatie en de beschrijvende handleidingen

en tools voor gebruik van de standaard.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Toon de webversie: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=ozm4kmx&nid=4kx1j9o&info=1kq7odn