Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en
-benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #16 (1/2017)
Reminder: Kennisdag over 6 dagen

Volgende week is de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer! Kom ook! 
Uw last minute aanmelding en informatie via www.riool.net/studiedagen.

 

Tijdens de kennisdag op 10 januari bespreken we de belangrijke ontwikkelingen in beheer, gebruik en uitwisseling van data en de daarmee samenhangende toepassingen en processen. Het wordt een praktische dag met bijna 200 collega's. Om uw werk makkelijker, beter, goedkoper en slimmer te maken.

Het GWSW-team wenst u een prachtig 2017 toe!

Voor ons zal dit jaar de focus liggen op het stimuleren van de adoptie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Met de voorlopers bij gemeenten, waterschappen en bedrijven zullen we de voordelen aantonen en uitdragen. Door goede informatie en begeleiding willen we u helpen het GWSW in te voeren en te gaan gebruiken. En door enkele uitbreidingsmodules neemt de functionaliteit verder toe. Het wordt een belangrijk jaar!

GWSW versie 1.3.1 vastgesteld

De GWSW-Ontologie is aangepast op het kenmerk Geometrie. Dat is een beperkte, maar voor softwareontwikkelaars wel belangrijke wijziging. De wijziging raakt alleen aan de OroX-uitwisseling, geheel niet aan RibX (reiniging en inspectie) of de Minimale Dataset (operationeel beheer). De nieuwe GWSW-versie is versie 1.3.1. > Meer informatie en release notes van GWSW 1.3.1

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=3k2dood&nid=kl2q7k8&info=1kq7odn