Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en
-benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #17 (1/2017)
De essentie van het GWSW (animatie)

De uitleg over nut en noodzaak van onze open standaard vindt u compact in de animatie: ‘GWSW: digitale standaardtaal voor het stedelijk waterbeheer’.

Gebruik deze korte en krachtige video (via YouTube) om uw collega's bij beheer, geo-informatie en in de regio, maar ook manager en bestuur, duidelijk te maken dat adoptie en gebruik van de nieuwe standaarden veel gaat opleveren, en dat benodigde inzet voor implementatie zich meer dan terugbetaalt!


Terugblik op de Kennisdag Gegevensbeheer

De Kennisdag Digitaal Stedelijk Waterbeheer op 10 januari 2017 was met ruim 200 deelnemers en enthousiaste kennisuitwisseling een succes. De deelnemers waardeerden dat zij werden geïnformeerd, geïnspireerd en geïnstrueerd. De dag bood een overzicht van de huidige stand van zaken en een introductie tot wat ieder in zijn eigen situatie kan en moet doen om de nieuwe standaarden, tools en gebruiksmogelijkheden te benutten.

 

Bekijk de videoregistraties van de inhoudelijke presentaties op https://www.riool.net/-/inleidingen-kennisdag-digitaal-stedelijk-waterbeheer. Het zijn praktische verhalen over GWSW-onderdelen en -tools en informatie-toepassingen, en hoe die in de praktijk van gemeenten en waterschappen enthousiast ingezet worden. Tips: liggingsgegevens en IMKL2015 (Hendrik Kingma), rioolreiniging in Almere (Leo Bloedjes) en BIM datamodelleren in Rotterdam (Corne Helmons). 

De Kennisdag is de aftrap van het jaar 2017, waarin voor Stichting RIONED de invoering en het gebruik van het GWSW topprioriteit is. We zullen gemeenten en bedrijven daarin ondersteunen met o.m. publicaties (video's, handleidingen, brochures), tools (validatie en gebruik) en workshops/trainingen.


Brochure en animatie over het RibX

Het GWSW.RibX, dat sinds begin 2016 het SUF-RIB vervangt, heeft veel meer mogelijkheden dan het oude uitwisselformaat. Dat wordt toegelicht in de animatie ‘Inspectie en reiniging met GWSW.RibX’.

 

Tijdens de Kennisdag is ook een brochure over het invoeren en gebruiken van het GWSW.RibX gepubliceerd. De brochure wordt binnenkort met begeleidende brief naar alle gemeenten gestuurd. Gebruik als opdrachtgever de tabel in de brochure om te bepalen wanneer het RibX interessant of zelfs noodzakelijk is.


Beheerapplicaties en software voor inspectie en reiniging zijn (vrijwel) klaar om het gebruik van RibX te ondersteunen. Vraag uw leverancier naar de actuele stand van zaken in uw situatie.


Stichting RIONED brengt in mei 2017 een uitgebreide handleiding uit om gemeenten te helpen het RibX in te voeren en te gebruiken.


Kennistafels RIONEDdag 2 februari 2017

Tijdens de RIONEDdag hebben 5 van de 35 kennistafels het thema Gegevensbeheer. Een kennistafel is dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest per sessieblok ter plekke drie kennistafels. De kennistafel is kort en krachtig en vraagt om actieve deelname. Hier kunt u aanmelden voor de RIONEDdag. De vijf kennistafels zijn: 

 

GWSW, wat kunt en moet u ermee? - Marinus Vonhof (GWSW-projectteam)
Het GWSW is de open standaard voor eenduidige uitwisseling in ons vakgebied. Wat kunt u er nu al mee? Welke voordelen geeft dat u? Welke aanpassingen vraagt dat van u?

 

Vaste set gegevens voor gezamenlijk operationeel beheer - Niels Heijboer (Roosendaal)

Waterkring West-Brabant kiest voor betere gegevens en beter gebruik en kwaliteitsmeting ervan. Hun basisselectie zit nu in het GWSW en is voor iedereen beschikbaar. Waarom dat interessant is, en hoe u daarvan profiteert, hoort u hier.

 

Gestructureerd leren van meldingen - Cornelis de Haan (Partners4UrbanWater)
GWSW-MELD maakt analyses van bewonersmeldingen mogelijk. Dat brengt het door inwoners ervaren serviceniveau in beeld, mogelijke faalmechanismen, de invloed van proactief beheer op het serviceniveau. Hier bespreken we methodiek en resultaten van GWSW-MELD.

 

Aan de slag met RibX, de opvolger van SUF-RIB - Leo Bloedjes (Almere)
Vanuit de praktijk in Almere vertelt Leo hoe het RibX nieuwe mogelijkheden biedt bij de inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken. Nieuwe kansen op inzicht voor elke beheerder!

 

Verplichte liggingsgegevens kabels en leidingen - Hendrik Kingma (Riodesk)

Elke netbeheerder moet liggingsgegevens ontsluiten om graafschade te voorkomen (WION/KLIC) en bredere gegevensbenutting mogelijk te maken (INSPIRE-richtlijn). Hoe werkt dat? Wat levert het u zelf op?

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=76m3ee9&nid=vzql6g2&info=1kq7odn.