Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden
Uitschrijven

 6/2017 #20
Stichting RIONED stapt in College Datastandaarden

Alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering zitten nu onder één dak. Dit bevordert de digitale samenwerking, onderzoek en beleidsonderbouwing van bedrijfsleven en overheden. 


Stichting RIONED is per 23 juni 2017 toegetreden tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) waarin SIKB en het Informatiehuis Water al samenwerken. Stichting RIONED brengt haar open gegevensstandaard, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, onder bij het onafhankelijke CCvD-D voor formele vaststelling en borging van het beheerproces. Persbericht

Het CCvD-D heeft op 23 juni tevens de nieuwe versie van het GWSW (release 1.3.2) vastgesteld. Publicatie daarvan vindt volgende week plaats. 


Gezocht: leden voor het CCvD-D

Stichting RIONED verwelkomt aanmeldingen voor twee vertegenwoordigers om namens het stedelijk waterbeheer zitting te nemen in het CCvD-D, respectievelijk vanuit de softwareleveranciers en de gemeenten. Geïnteresseerd? Laat het weten aan Eric Oosterom via gwsw@rioned.org of 0318-631111.


Mapping in CB-NL naar GWSW-objecten

De Conceptenbibliotheek Nederland (CB-NL) voor de gebouwde omgeving is een digitaal woordenboek van bouwgerelateerde termen (‘concepten’). CB-NL is ontwikkeld als een ‘vertaalmechanisme’, zodat bouwpartners hun eigen software en bijbehorende vocabulaire gebruiken en toch betekenisvol data kunnen uitwisselen in BIM-projecten.

 

Eind april 2017 is release 1.2 van CB-NL gepubliceerd met een mapping naar de objecten uit het GegevensWoordenboek Stedelijk Water.

 

Typ op http://viewer.cbnl.org in de zoekregel een concept, bijv. Rioolput. Via het bovenste begrip opent de pagina van CB-NL waar Rioolput staat en de mapping naar Rioolput uit het GWSW. Als je hierop klikt, opent meer informatie en een URI naar het betreffende concept in http://data.gwsw.nl


IMKL2015 definitief gepubliceerd

Na een zorgvuldig ontwikkel- en testtraject is de definitieve versie van het uitwisselformaat IMKL2015 (versie 1.2) gepubliceerd voor de implementatie van het KLIC. Deze versie is bedoeld is om langdurig stabiel te blijven.

 

Met een export vanuit hun beheerpakket is het voor gemeenten nu eenvoudig hun WION/KLIC data te leveren om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Zie voor nadere uitleg de presentatie (video)


In deze nieuwsbrief

> Stichting RIONED stapt in College Datastandaarden


> Gezocht: leden voor het CCvD-D


> Mapping in CB-NL naar GWSW-objecten


> IMKL2015 definitief gepubliceerd

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=25l38n3&nid=l28qn2v&info=1kq7odn