Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden.
Uitschrijven.

 7/2017, #21
GWSW-IMBOR toegevoegd in nieuwe GWSW versie

Aan het Gegevenswoordenboek is per 1 juli 2017 de module GWSW-IMBOR toegevoegd, dat de basis vormt van het IMBOR-Riolering versie 1.2 dat door CROW per juni 2017 is gepubliceerd.

 

Het IMBOR is het uniforme woordenboek van objectgerelateerde termen en definities ten behoeve van geografische uitwisseling voor de gehele openbare ruimte. Met de introductie van het GWSW-IMBOR zijn alle relevante begrippen van het stedelijk waterbeheer in het IMBOR rechtstreeks van-uit het GWSW afkomstig en is er 100% afstemming tussen beide standaarden.

 

Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk via de GWSW-server . Die is vrij beschikbaar via http://data.gwsw.nl. Voor het bekijken van de subset GWSW-IMBOR is het directe adres http://data.gwsw.nl/imbor.


Verder alleen kleine wijzigingen in GWSW 1.3.2

Speerpunt voor Stichting RIONED in 2017 is de invoering en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Daarom zijn per 1 juli 2017 in de nieuwe versie 1.3.2 van het GWSW alleen kleine verbeteringen en aanvullingen doorgevoerd, die nodig waren voor het gebruik en de (software)implementatie. Die wijzigingen betreffen vooral de modules GWSW-MDS (operationeel beheer) en GWSW-Rib (inspectie en reiniging). De gewijzigde modules zijn op de GWSW-server te raadplegen via http://data.gwsw.nl/Basis en http://data.gwsw.nl/MDS.

Bekijk ook de release notes van de nieuwe GWSW-versie.

 

Op basis van de nieuwe GWSW-versie zijn enkele applicaties (door)ontwikkeld:

> GWSW-Browser, voor validatie van GWSW.RibX bestanden op basis van het gewijzigde GWSW-RIB,

> GWSW-Nulmeting, het meten van de kwaliteit van basisgegevens

> GWSW-Geoserver, generieke ontsluiting van de basisgegevens in een GIS-omgeving.

Meer informatie en instructie door het GWSW-projectteam via gwsw@rioned.org.


Digitale overheid en het belang van informatiebeleid

Dit voorjaar verscheen een belangrijk adviesrapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid over het functioneren van de digitale overheid in relatie tot de snelle digitalisering van de samenleving.
Het eindrapport 'Maak waar!' adviseert over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid. Bestuurlijk is veel meer prioriteit nodig, die mede kan komen door ICT en digitalisering rechtstreeks te verbinden met de primaire processen (zoals beheer van de openbare ruimte). Bekijk het rapport


Verslag Leveranciers-overleg 23 mei 2017

Als terugblik op het nuttige overleg over het GWSW tussen Stichting RIONED en de software-leveranciers vindt u hierbij het verslag op hoofdlijnen.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=l2je1wn&nid=15j675k&info=1kq7odn