Uitgave van Stichting RIONED over gegevensbeheer en
-benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden
Uitschrijven

 #22 / 10-2017
Consultatie: GWSW-HYD

Wij vragen uw commentaar op de nieuwe module GWSW-HYD, die de basisgegevens bevat en kwaliteitseisen daarop ten behoeve van hydraulische modelberekeningen. Het model is beschreven in een toelichtend document en is in detail te raadplegen op http://data.gwsw.nl/1.3.3/Hyd. Uw commentaar kunt u tot uiterlijk 7 november 2017 inzenden via de GWSW reviewsite of via email naar gwsw@rioned.org.

GWSW opgenomen in GEMMA

Het GWSW en het RibX-uitwisselformaat zijn opgenomen in GEMMA standaardenlijst, waarmee ze zijn erkend als basiselement van de gemeentelijke informatiearchitectuur. GEMMA is de GEMeentelijke Model Architectuur, de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. Met GEMMA krijgen gemeenten inzicht in en grip op hun informatievoorziening. GEMMA is afgeleid van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en zorgt voor interoperabiliteit tussen de overheden en landelijke voorzieningen. Zie https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_standaarden

Aankondiging: Applicatietoets

De GWSW modules Basis en Rib zijn inmiddels vastgesteld en zijn/worden door softwareleveranciers geïmplementeerd. Bij gebruikers is grote behoefte aan duidelijkheid over welke applicaties voor welke toepassingen gebruik maken van het GWSW en hoe zorgvuldig die implementatie heeft plaatsgevonden.

 

Daarom gaat Stichting RIONED periodiek een inventarisatie uitvoeren, waarin wordt getoetst hoe de GWSW-modules en -functionaliteiten in applicaties verwerkt zijn. Dit omvat het met benchmarkbestanden toetsen van volledigheid (alle in een GWSW-conformiteitsklasse gespecificeerde objectsoorten, kenmerken, enz.) en kwaliteit (voldoen aan GWSW eisen t.a.v. domeinwaarden, verplichte onderdelen, enz.). Belangrijk daarbij is ook dat we cirkeltesten uitvoeren, om GWSW-export- en importbestanden vanuit applicaties te maken en onderling te vergelijken.

 

De toetsing start eind 2017. Stichting RIONED wil de resultaten (o.a. een productenmatrix) in maart 2018 publiceren.

GWSW volop in de picture

We mogen dit najaar veel toelichting geven op het GWSW en wat deze standaard zal bijdragen aan een betere gegevensuitwisseling in het stedelijk waterbeheer. We maken ons daarbij hard voor vlotte invoering van het GWSW en de samenwerking met standaarden in naburige domeinen.

 

De minicursus over de essentie van het GWSW op 28 september werd door de bijna 40 cursisten hoog gewaardeerd (herhaling is op 22 maart 2018). Op 10 en 18 oktober werden de GWSW-mogelijkheden aan het Gegevenshuis Limburg respectievelijk bij het Gegevensknooppunt Groningen gepresenteerd.

 

Het GWSW-team zal binnenkort ook presentaties geven bij het symposium Digitale Waterketen (Delfland, 26 oktober), het Geo Gebruikersfestival (1 november), de netwerkdag van het Informatiehuis Water (9 november), de Smart City Expo (Barcelona, 14-15 november), het Forum Relinen (16 november), het VNG Gemeentelijk Waternetwerk (22 november) en het KWN najaarscongres (24 november). Tot ziens bij een van deze events!

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=gkj7pwq&nid=4kxj7kz&info=1kq7odn

per mail