Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensstandaardisatie, -beheer en -gebruik in het stedelijk waterbeheer.
Aanmelden
Uitschrijven

 #23 2018/1
Focus voor 2018: bekendheid, adoptie en gebruik!

Stichting RIONED en het GWSW-team wensen jullie een goed 2018 toe. Wij zullen ons dit jaar focussen op het gebruik van de GWSW-standaard. Nu applicaties GWSW-klaar zijn, kunt u als eindgebruiker met de mogelijkheden en voordelen gaan kennismaken. Wij helpen u daar graag bij met trainingen, handreikingen, proeftuinen en het opleiden van adviseurs die u kunnen ondersteunen.

Komende maanden informeren we u daar nader over via deze nieuwsbrief en o.a. tijdens de RIONEDdag en minicursussen (zie hieronder).


Release GWSW 1.4 met module HYD

Per 1 januari 2018 is versie 1.4 van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water formeel gepubliceerd, met als grote wijziging de nieuwe module HYD ten behoeve van hydraulisch modelleren. Belangrijk: nu vormen objectgegevens en netwerktopologie één geheel, waardoor analyses beter en eenvoudiger te maken zijn en datakwaliteit verbetert. 

 

Meer informatie en release notes, zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates


Stand van zaken: Applicatietoetsing

Zoals in oktober 2017 aangekondigd, gaat Stichting RIONED toetsen hoe de GWSW modules en -functionaliteiten in softwareapplicaties verwerkt zijn. Tijdens een bedrijfsbezoek zal per leverancier en per applicatie een praktijktoets uitgevoerd worden op basis van testbestanden voor beheersoftware (OroX en RibX) en inspectie- en reinigingssoftware (RibX) op basis van GWSW 1.3.2.

 

Stichting RIONED is verheugd dat de meeste leveranciers zich al aangemeld hebben. De resultaten worden naar verwachting in mei 2018 gepubliceerd. U kunt uw leverancier nu al vragen om de stand van zaken voor uw applicaties.


RIONEDdag en minicursus over GWSW en slimme data

Tijdens de RIONEDdag op donderdag 1 februari a.s. gaan een parallelsessie en zes Kennistafels in op datastandaardisatie en het slim gebruik van gegevens ten behoeve van beter beheer. Zie programma, aanmeldformulier en sessie en de lijst met kennistafels.

 

Minicursus GWSW: de essentie voor beheerders

Marinus Vonhof (GWSW-team) en Tim Calle (Moerdijk) geven op donderdag 22 maart a.s. weer een praktische minicursus over het GWSW en wat dat voor u betekent in de toekomst en ook nu al! In september werd de cursus hoog gewaardeerd door de 25 deelnemers. Meer informatie en aanmelden.


Vragen over GWSW en deze nieuwsbrief?

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=gkj78km&nid=9ej1djx&info=1kq7odn