Uitgave van Stichting RIONED over gegevensbeheer en
-benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden
Uitschrijven

 #24, 2018/3
Inhoud van deze nieuwsbrief

We gaan achtereenvolgens in op: GWSW-nulmetingen, GWSW-adviseurs (in opleiding), neutrale bronbestanden, minicursus GWSW-gebruik en de Waterinfodag.

GWSW-nulmeting

Binnen het GWSW zijn kwaliteitseisen voor gegevens gespecificeerd, gericht op specifieke beheeractiviteiten. Het product GWSW-nulmeting is nu een zelfstandige tool, waarmee kwaliteitsmetingen zijn uit te voeren om te bepalen in hoeverre gemeentelijke beheerdatasets voldoen aan die eisen.

  

De nulmeting is beschikbaar via http://apps.gwsw.nl, waar ook toelichtende documenten en proefbestanden te vinden zijn. Voor de uitvoering van nulmetingen komt ondersteuning beschikbaar (zie volgend bericht).

 

Een nulmeting vindt plaats op basis van een export in het GWSW-bestandsformaat (GWSW.orox) vanuit het beheerpakket. De nieuwste versies van die pakketten zijn inmiddels in staat zo’n export in GWSW-formaat te leveren, naar opgave van de leveranciers. In voorjaar 2018 doet Stichting RIONED ter controle een GWSW-toetsing op de conformiteit van de beheerpakketten.

 

Achtergrondinformatie bij de GWSW-nulmeting.

Ondersteuning door GWSW-adviseurs

Stichting RIONED leidt adviseurs op voor het ondersteunen van gemeenten bij het uitvoeren van GWSW nulmetingen. Dat blijkt nodig omdat de omzetting van een huidige beheerdataset naar een GWSW-conforme dataset nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Het interpreteren van de uitkomsten (Wat is er precies aan de hand en hoe los je dat op?) vraagt ervaring.

 

Na afronding van hun opleiding (juni 2018) zal Stichting RIONED de GWSW-adviseurs bekendmaken. Wilt u al eerder ondersteuning ontvangen, dan kan Stichting RIONED dat faciliteren in combinatie met het opleidingstraject van de adviseurs. Aanmelden kan via gwsw@rioned.org.

Blik op de toekomst: neutrale bronbestanden

De GWSW-conforme datasets (zie het bericht over de GWSW-nulmeting) zijn een eerste stap naar een toekomst waarin datasets losgekoppeld worden van applicaties. We groeien zo toe naar neutrale databestanden. Eerst zullen GWSW-conforme bestanden gebruikt worden voor uitwisseling tussen beheersystemen en andere software-applicaties. Gaandeweg zullen gemeenten naar verwachting hun datasets online beschikbaar stellen voor applicatie-onafhankelijk gebruik, samenwerking met bedrijven en mede-overheden en raadpleging door inwoners en bedrijven.

 

Stichting RIONED doet dit jaar een verkenning en praktijkproeven naar o.m. de (on)mogelijkheden, organisatievorm, financiering, technische invulling en benodigde tooling van deze cloud-based ontsluiting en gebruik van neutrale beheerdatasets.

Waterinfodag: vier sessies over stedelijk waterbeheer

Tijdens dit jaarlijkse congres over informatievoorziening in de watersector op 29 maart 2018 in Den Bosch zijn vier van de dertig sessies gericht op data en datagebruik bij riolering en stedelijk water. Eric Oosterom (Stichting RIONED) bespreekt de digitale toekomst van slimme waterdata. Marc Pouw en Niels Heijboer (beide Waterkring West-Brabant) gaan in op het delen van data van gemeenten en waterschappen op kaart. Pieter Vellekoop (Westland) presenteert de Westlandse aanpak tot geautomatiseerd opsporen van problemen in het (buiten)gebied. Jeroen Oldenhof (Alphen aan den Rijn) bespreekt op basis van zijn ervaringen hoe je goed kunt meten in de afvalwaterketen.

Programma en aanmelden via www.waterinfodag.nl

Minicursus over GWSW-gebruik

Minicursus GWSW: de essentie voor beheerders

Marinus Vonhof (GWSW-team) en Tim Calle (Moerdijk) geven op donderdag 22 maart a.s. weer een praktische minicursus over het GWSW en wat u daar mee kunt. In september werd de cursus hoog gewaardeerd door de 25 deelnemers. Meer informatie en lastminute aanmelden: https://www.riool.net/maximini

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

E-nieuws gegevensbeheer is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=3k2dzkq&nid=x2x8qm4&info=1kq7odn