Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en
-benutting in het stedelijk waterbeheer.
Aanmelden
Uitschrijven

 #25, 9/2018

Graag informeren we u weer over enkele ontwikkelingen rond het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Voor reacties is het GWSW-team bereikbaar via gwsw@rioned.org.


GWSW-nulmeting: doen!

Gemeenten kunnen de kwaliteit van hun rioleringsdatasets (laten) meten ten opzichte van de kwaliteitseisen in de GWSW-standaard. Zo’n 50 gemeenten hebben dat al gedaan. Stichting RIONED biedt de GWSW nulmeting als vrij beschikbare tool aan. Bij het valideren ziet u welke aspecten (1) ontbreken in uw beheerdataset en (2) niet conform de GWSW-kwaliteitseisen zijn. U kunt de uitkomsten van de nulmeting gebruiken om datasets te verbeteren. Dat maakt ze beter bruikbaar voor bijvoorbeeld uitwisseling met andere gemeenten en waterschap. De nulmeting is ook de eerste stap naar ontsluiting van toepassingsonafhankelijke datasets via de cloud.

 

Deskundige ondersteuning bij de nulmeting is beschikbaar via daartoe door RIONED opgeleide GWSW-adviseurs. Dat voorkomt teleurstellingen en maakt dat gemeenten beter bruikbare uitkomsten krijgen.

Meer informatie: https://www.riool.net/gwsw-nulmeting


GWSW applicatietoetsing stimuleert software-ontwikkeling

Negen applicaties van acht leveranciers zijn getoetst op de kwaliteit van uitwisseling conform het GWSW 1.3.2. De uitkomsten waren erg leerzaam voor alle betrokkenen, leiden tot aanscherping en het wegnemen van knelpunten in het gebruik, en zorgen dus voor betere implementatie van de standaard.

Lees meer in een uitgebreid bericht op www.riool.net.


Update van de ontwikkelplanning

In GWSW versie 1.4 (per januari 2018) zijn GWSW-Basis en GWSW-Rib onveranderd gebleven, zodat applicatiebouwers zich daarop kunnen richten. Ook is GWSW-Hyd als pre-GWSW-module nu beschikbaar voor de testfase waarin Stichting RIONED samen met de leveranciers van modelleringssoftware de puntjes op de i kan zetten. Daarnaast loopt de ontwikkeling van modules GWSW-Maatregelen en GWSW-Gemalen.

De vaststelling en publicatie van GWSW 1.5 met daarin een afgerond GWSW-Hyd en een testversie van GWSW-Maatregelen staat gepland voor juni 2019. Bekijk de geactualiseerde planning.


Vacature CCvD-D voor leveranciers

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D), een initiatief van het Informatiehuis Water, SIKB en Stichting RIONED, is een onafhankelijk gremium voor de vaststelling en autorisatie van standaarden en informatiemodellen. Het CCvD-D bewaakt het GWSW wijzigingsproces en versiebeheer en stelt wijzigingsvoorstellen formeel vast.

 

Er is een vacature voor een vertegenwoordiger namens de softwareleveranciers voor het domein stedelijk water. Bij interesse, neem contact op via gwsw@rioned.org. Algemene informatie en samenstelling van het CCvD-D, zie https://www.sikb.nl/ccvddatastandaarden/.

GWSW-server veiliger en stabieler

De websites data.gwsw.nl, geodata.gwsw.nl en apps.gwsw.nl, allemaal onderdelen van de GWSW-server van Stichting RIONED, hebben sindskort SSL-certificaten (https). Ze zijn nu dus veiliger in gebruik vanwege de encryptie op data-uitwisseling.

 

Ook zijn deze zomer de applicaties en systeemsoftware op de GWSW-server geoptimaliseerd, waardoor de server sneller en vooral ook stabieler is geworden.

Vragen over GWSW

Neem contact op met
Eric Oosterom, programmamanager 
Data & Informatie via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=kljpo51&nid=jplqnmv&info=1kq7odn