Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en
-benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden.
Uitschrijven

 #27, 11/2018
Digitaliseringskoers: de vrijblijvendheid voorbij

Het bestuur en bureau van Stichting RIONED hebben strategische uitgangspunten en ambities bepaald voor verdere digitalisering ten behoeve van het stedelijk waterbeheer. De uitgangspunten worden nader uitgewerkt in het werkprogramma Data & Informatie en bepalen de inzet van Stichting RIONED. 

 

Lees verder: https://www.riool.net/digitaliseringskoers-de-vrijblijvendheid-voorbij


Startoverleg Use Case/Roadmap GWSW-BIM

Gemeente Rotterdam analyseert haar riolerings(data)processen om verbeterpunten te vinden, met name in de interactie Beheer en Engineering. Rotterdam heeft Stichting RIONED gevraagd te helpen enkele collega-gemeenten te mobiliseren om die procesanalyse te delen en een use case uit te werken gericht op een horizonscenario “GWSW-BIM”. 

 

Belangstellende gemeenten (liefst een combi van rioleringsbeheerders, databeheerders en informatiemanagers) kunnen zich aanmelden via gwsw@rioned.org.

 

Ter toelichting over BIM:  het BIM-loket heeft recent een video gemaakt, waarin ook Rotterdam een en ander toelicht: https://www.youtube.com/watch?v=1E-LveIEkQI


Opnieuw GWSW-adviseurs geslaagd

Afgelopen maand hebben twee adviseurs de masterclass GWSW-advisering met goed gevolg afgerond:

   >  Jaco van den Bosch, J+L Datamanagement, jvdb@jenldatamanagement.nl

   >  Bob Zwartendijk, Nectaerra, bob.zwartendijk@nectaerra.com

 

De GWSW-adviseurs kunnen en willen gemeenten helpen hun beheergegevens GWSW-conform te maken. De actuele lijst van GWSW-adviseurs en hun contactgegevens staat op https://www.riool.net/gwsw-ondersteuning-beschikbaar.


GWSW-leveranciersoverleg

Op dinsdag 13 november 2018 is het jaarlijkse GWSW-leveranciersoverleg. Daar informeert Stichting RIONED applicatieleveranciers over de ontwikkeling van het GWSW én spreken we met elkaar over implementatie, knelpunten en koers.

 

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via gwsw@rioned.org.


Gezocht: leden voor werkgroep GWSW-Basis

Vanwege het vertrek van enkele leden zoeken we alerte en kundige beheerders stedelijk water/riolering voor deelname aan deze werkgroep, die verantwoordelijk is voor de inhoud en ontwikkeling van GWSW-Basis, de kernmodule van het GWSW.

 

Denkt u graag mee en hebt u kennis van beheer en data & informatie? Mail dan naar gwsw@rioned.org.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=25l34gd&nid=qo5qd31&info=1kq7odn