Uitgave van Stichting RIONED over datastandaardisatie,
-beheer en -gebruik in het stedelijk waterbeheer.
Aanmelden
Uitschrijven

 #29, 1/2019
RIONEDdag: Volop data-ontwikkelingen

Met meer aandacht voor data en informatie dan ooit!

 

Kom naar de RIONEDdag op 7 februari 2019 in Utrecht en deel kennis en ervaringen met 700 vakgenoten. Plenair bespreken we de verandering naar visuele inspectie nieuwe stijl en gaat Minister Cora van Nieuwenhuizen in op digitalisering.

 

Verder kunt u kiezen uit parallelsessies 'Linked data in de afvalwaterketen', 'De oogst van datadelen: 1+1=3' en de kennistafels. Bij dat laatste onder meer aandacht voor nieuwe modules GWSW-Maatregelen en GWSW-HYD, BIM voor onze sector, KLIC/WIBON, en slimmer beheren dankzij data van meldingen, kolken en rioolreinigen.

 

Programma en aanmelden: www.rioneddag.nl


GWSW-Geo standaardsymbolen voor GIS ter visie

Het GWSW is de open datastandaard (ontologie) die door Stichting RIONED namens de sector is en wordt ontwikkeld. Module GWSW-Geo regelt de omzetting van datasets in het generieke GWSW-formaat OroX naar GML, zodat GWSW-conforme datasets in GIS-applicaties gepresenteerd kunnen worden. Zie meer toelichting onder 'Grafisch presenteren' onderaan pagina https://data.gwsw.nl.


Tijdens het ontwikkelen en testen van GWSW-Geo gaf de werkgroep aan dat zij behoefte heeft aan een generieke lijst standaardsymbolen en -stijlen (lijndiktes, kleuren) voor objecten. Er is een eerste versie gemaakt voor Putten, Constructieonderdelen, Bouwwerken en Leidingen. Deze standaardlijst ligt nu ter visie.

Stuur uw commentaar tot uiterlijk 25 februari 2019 naar gwsw@rioned.org


Gezocht: meedenker objectenregistratie water

Het ministerie van BZK en de VNG werken toe naar een samenhangend stelsel van geobasisregistraties. Op dit moment vindt verkenning plaats van de ontwerpprincipes en uitgangspunten, zoals de scope, wat wordt verplicht danwel optioneel, en hoe gaan we “bevragen bij de bron”.


Blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van deze objectenregistratie? Wilt u deelnemen aan de werkgroep “water”? Meld u via DiSGeo@MinBZK.nl aan.


Gezocht: GWSW-praktijkverhalen

Wie wil zijn/haar ervaringen met (de eerste stappen tot) gebruik van het GWSW delen? Zo kunt u collega's helpen om ook het GWSW te gaan benutten. Samen met een tekstschrijver maken we er graag een artikel over.

Meld je via gwsw@rioned.org. Dank!

 

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, programmamanager 
Data & Informatie via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=mkv85g9&nid=dvowln3&info=1kq7odn