Uitgave van Stichting RIONED over datastandaardisatie,
-beheer en -gebruik in het stedelijk waterbeheer.
Aanmelden
Uitschrijven

 #30, 2/2019
Nieuw: GWSW versie 1.4.1

Na vaststelling door werkgroep GWSW-Basis, tervisielegging en afronding is in januari 2019 een nieuwe versie van het GWSW gepubliceerd via https://data.gwsw.nl. Ten opzichte van de vorige GWSW versie 1.4 bevat de nieuwe versie 1.4.1 een flink aantal kleine wijzigingen. Het betreft met name uitbreidingen van collecties, nieuwe subtypes van objecten, aanscherpingen van definities en synoniemen. Veel van deze wijzigingen zijn het gevolg van het groeiende gebruik van het GWSW door gemeenten, waterschappen en adviesbureaus, van steeds meer GWSW-nulmetingen en van afstemming van het GWSW met andere informatiemodellen.

 

De aanpassingen in versie 1.4.1 zijn in aantal omvangrijk, maar in impact niet ingrijpend; ze zijn niet van invloed op de GWSW-applicaties en het GWSW-OroX uitwisselprotocol. Wel zorgen ze er voor dat de omzetting van huidige gemeentelijke datasets naar het GWSW soepeler verlopen, dat informatieverlies voorkomen wordt en dat allerlei ingeburgerde begrippen bruikbaar zijn en blijven (vanwege opname in en koppeling aan het GWSW-model). Een overzicht van de wijzigingen, inclusief die vanuit de tervisielegging en de verwerking van de binnengekomen reacties, staat op https://data.gwsw.nl (document ‘GWSW Logboek aanpassingen in versie 1.4.1’).

 

Het GWSW-team gaat nu toewerken naar de volgende stap, GWSW versie 1.5 met daarbij de vaststelling van GWSW-Hyd en de toevoeging van een testversie van GWSW-Maatregelen. We verwachten dat publicatie hiervan per juli a.s. plaatsvindt. Tervisielegging zal dit voorjaar plaatsvinden.


Website data.gwsw.nl verbeterd

Gelijktijdig met de publicatie van de nieuwe GWSW versie is de website https://data.gwsw.nl opgefrist. Het biedt een overzichtelijke toelichting op en ontsluiting van de verschillende modules (filters) van het GWSW. Daaronder staat uitleg over de geopende module (standaard is dat GWSW-Basis).

Vervolgens komt 'Meer doen met het GWSW' waar toelichting staat over GWSW-adviseurs, Toepassen, Grafisch Presenteren en Mee-Ontwikkelen(via WebProtégé, onze review-omgeving).


Aankondiging GWSW-applicatietoetsing

Opdrachtgevers, softwareontwikkelaars en Stichting RIONED hebben belang bij een eenduidige en voortvarende implementatie van het GWSW conform het sectorbrede convenant Datastandaardisatie uit 2013. Net als vorig jaar gaat Stichting RIONED daarom een applicatietoetsing uitvoeren. Zo krijgen gebruikers inzicht in welke applicaties GWSW-conform werken.

 

De applicatietoetsing 2019 zal plaatsvinden op basis van GWSW versie 1.4. Stichting RIONED heeft J en L Datamanagement gevraagd om de GWSW-applicatietoetsing 2019 uit te voeren. Meer informatie


Terugblik: RIONEDdag sessie Linked data

Open, gestructureerde en goede data zijn hard nodig om grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Standaarden en nieuwe tools geven nieuwe en betere toepassingen. Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier) en Timo Nierop (Zaanstreek-Waterland) vertelden hoe gemeenten en waterschap in Noord-Holland databronnen combineren voor analyses in de afvalwaterketen in hun applicatie GeoDyn. Marinus Vonhof (Sweco) toonde GIS-presentaties en -analyses op basis van GWSW-datasets en andere linkeddata-bronnen. Eric Oosterom (Stichting RIONED) pitchte de aanpak tot neutrale bronbestanden op basis van linked data en hoe het GWSW nieuwe toepassingen en betere data mogelijk maakt. Hier vindt u de presentatie.

 

Een algemene terugblik op de de RIONEDdag staat op www.rioneddag.nl.


Waterinfodag op
28 maart 2019

De maatschappelijke transities (energie, omgevingswet, klimaatadaptatie) vragen om (organisatie)grensoverschrijdende, op elkaar aansluitende en voor dat doel bruikbare data en informatie. Op donderdag 28 maart a.s. is in Den Bosch de 9e Waterinfodag, een congres, beurs en netwerkdag over de data- en informatievoorziening in de watersector.

Programma en aanmelden: www.waterinfodag.nl

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, programmamanager 
Data & Informatie via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=2j1ppexvzd&ccode=5v4lpjo3v421c8dwxv477oldco1xekp2v576igez5w9q49djul4j7n7p4556t7nz2&lid=eenmo&nstatid=gkj7288&nid=l28qg5q&info=1kq7odn