Uitgave van Stichting RIONED over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden, klik hier.
Uitschrijven, klik hier.

 #14 / nov 2016
In deze nieuwsbrief

> Hierbij nodigen wij u uit voor de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer op dinsdag 10 januari 2017.

En geven we u van enkele GWSW-ontwikkelingen een update:

> RibX in belangrijkste applicaties opgenomen

> GWSW-Gemalen van start

> Eerste GWSW Leveranciersoverleg succesvol

> Actuele stand van zaken

Zend deze nieuwsbrief SVP ook door aan collega's die volgens u geïnteresseerd of bij dit onderwerp betrokken zijn.

Uitnodiging Kennisdag 10 januari 2017

Het GWSW is een belangrijke stap naar eenduidige en soepele uitwisseling. Wat heeft u er nu aan en hoe ver zijn we met elkaar?

 

Ook andere ontwikkelingen hebben grote invloed op de gemeentelijke watertaken en de informatiepositie van gemeenten en hun partners. Die nieuwe mogelijkheden zijn het centrale onderwerp van de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer op 10 januari 2017.

 

In praktijkgerichte presentaties zullen Stichting RIONED, pionierende gemeenten, waterschappen en leveranciers toelichten welke tools en standaarden voor uw werk beschikbaar zijn en komen, en wat u daar aan heeft. En wat dat van u zelf vraagt. Het wordt een dag die u niet mag missen!

 

Waar en wanneer: dinsdag 10 januari 2017, CineMec Utrecht 

Meer informatie en aanmelden: www.riool.net/studiedagen.

RibX in belangrijkste applicaties opgenomen

Vanaf de vaststelling van GWSW 1.3, waarin het GWSW-RibX is opgenomen, hebben de leveranciers van beheerpakketten en inspectiesoftware hard gewerkt aan het implementeren van het nieuwe uitwisselformaat. Vrijwel alle bedrijven zijn daar inmiddels mee klaar en leveren de nieuwste versies van hun producten met RibX im- en exportfuncties uit.

Stichting RIONED brengt komende maanden een handreiking uit die gemeenten zal helpen de overgang naar het RibX goed te maken. U hoeft daar overigens niet op te wachten!

Gemeenten kunnen met de nieuwe softwareversies het nieuwe formaat voorschrijven, bij de uitvoering van projecten RibX startbestanden uitleveren, en de resultaatbestanden inlezen en verder verwerken. Let op, het RibX is ook te gebruiken voor rioolreiniging en voor reiniging en waarnemingen van kolken en putten, dus niet alleen bij rioolinspecties!

Ter controle kunnen RibX-bestanden rechtstreeks of vanuit andere applicaties via webservices worden aangeboden aan de GWSW-Rib Validator. Dat geeft zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zekerheid dat bestanden kloppen.

Stichting RIONED biedt kosteloos een conversietool aan om oude SUF-RIB inspectiebestanden om te zetten naar het nieuwe RibX formaat. De tool en meer informatie over het RibX vindt u op www.riool.net/ribx

GWSW Gemalen van start

Op 24 november a.s. vindt het startoverleg plaats van gemaalbeheerders, leveranciers en installatie- en onderhoudsbedrijven om te beginnen met een ontwikkeltraject tot een standaard voor gegevensuitwisseling voor gemalenbeheer: GWSW-Gemalen. Het streven is deze module eind 2017 in concept gereed te hebben, waarna een testfase volgt. Geinteresseerden kunnen zich melden via gwsw@rioned.org.

Actuele stand van zaken

In iedere e-nieuws krijgt u de stand van zaken voor de onderdelen van GWSW:

Onderdeel Status Omschrijving
GWSW/OroX/MDS v1.3 vastgesteld Implementatie loopt
GWSW-Rib en RibX v1.3 vastgesteld Te gebruiken via beheer- en inspectiesoftware
GWSW-Hyd in ontwikkeling Toetsing aan SOBEK en Infoworks.
GWSW-meldingen in ontwikkeling SUF-Meld afgerond. Modellering start dit voorjaar
GWSW-gemalen in ontwikkeling
IMBOR in concept klaar IMBOR-Riolering 0.9 klaar i.s.m. CROW
GWSW-Maatregelen in ontwikkeling Verkenning en functionele specificatie loopt
DaMo Transport- en Rioleringsinformatie in ontwikkeling Praktijkproeven eind 2016 i.s.m. Het Waterschapshuis

Eerste Leveranciersoverleg succesvol

Op 11 oktober j.l. was het eerste GWSW Leveranciersoverleg, waar Stichting RIONED en softwareontwikkelaars informatie en ervaringen uitwisselden over implementatie en gebruik van de beschikbare GWSW-onderdelen.

 

Belangrijk: de nieuwste versies van beheer- en inspectiesoftware zijn voorzien van im- en exportfuncties van GWSW-RibX 1.3 (voor inspectie en reiniging van leidinge, putten en kolken).

 

En de beheerpakketten kunnen al of gaan binnenkort het OroX benutten voor uitwisseling.

 

De leveranciers zijn enthousiast over de mogelijkheden en kwaliteitsimpuls die het GWSW gaat brengen.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

Om de nieuwsbrief online te bekijken gaat u naar: http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=g46wmgnxd6&ccode=g5nqq5moe743s6zjmj5ooj6lfv11gv28w8n4igxjpjkg2dlvcnqxd9k6jvwjs1m61&lid=qo5zgwv&nstatid=9ej7lv1&nid=x2x3opq&info=1kq7odn