Uitgave van Stichting RIONED, over gegevensbeheer en -benutting in de rioleringszorg.
Aanmelden.
Uitschrijven.

 #18 - 3/2017
In deze nieuwsbrief

Na goede contactmomenten en uitwisseling tijdens de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer (10 januari 2017) en de RIONEDdag (2 februari 2017) nu weer een update per nieuwsbrief.

> Gezocht: RibX proefkonijnen

> Aanpak en procesbeschrijvingen BGT beschikbaar

> Vers bloed welkom!

> Actuele stand van zaken en nieuwe versie


Gezocht: proefkonijnen om RibX-handleiding te maken

De invoering en het gebruik van het GWSW.RibX komt op gang. Gemeenten vragen het in bestekken, steeds meer software kan het uitwisselformaat aan, en voorlopers bij gemeenten en aannemers gaan het voor zowel inspectie als reiniging en kolken gebruiken. 

 

RIONED brengt medio 2017 een handleiding uit om gemeenten voor de verschillende RibX toepassingen te helpen de overgang te maken. In een proeftuin zal met enkele gemeenten een detailanalyse gemaakt worden van de invoering en gebruik van het RibX, zodat de handleiding zal ingaan op alle relevante stapjes, aandachtspunten, addertjes onder het gras en de juiste instructies daarbij. RIONED gaat ook inventariseren welke software al RibX-conform werkt en in later stadium volgt een conformiteitstoets. Doel is het SUF-RIB medio 2018 geheel uit te faseren. Dat vraagt inzet en snelle invoering door iedereen!

 

Staat uw gemeente op het punt om RibX te implementeren en wilt u ondersteuning? Wilt u een analyse van uw situatie en advies op maat over invoering en gebruik? Meld u dan via gwsw@rioned.org voor de RibX proeftuin en de bjibehorende startworkshop op dinsdag 9 mei a.s. (middag).

 

Meer over het RibX: www.riool.net/ribx


Aanpak en procesbeschrijvingen BGT beschikbaar

Het beheren van de openbare ruimte (BOR), het opstellen van beheerplanningen en het maken van ontwerpen voor de (her)inrichting van de buitenruimte zijn gemeentelijke processen waarbij de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) een rol speelt. En vanuit deze processen komen mutatie-verzoeken om te verwerken in de BGT. Ter ondersteuning van gemeenten bij het inrichten van deze uitwisselingsprocessen heeft KING een stappenplan aanpak BOR-BGT en zijn procesbeschrijvingen voor drie inrichtingsvarianten uitgewerkt.

 

Voor de gewenste gegevensuitwisseling is minimaal nodig dat gemeentelijke beheerobjecten zijn uitgelijnd met BGT|IMGeo, maar wordt aangeraden om IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water te implementeren.

> Lees verder op de KING website.


Actuele stand van zaken en nieuwe versie

Het GWSW is een dynamisch geheel. De inhoud wordt mede door gebruikers bepaald. U kunt te allen tijde verzoeken tot wijziging of aanvulling indienen via gwsw@rioned.org.

 

Bekijk de actuele versie en de releaseplanning van het GWSW. Deadline voor het meenemen van (kleine) wijzigingsvoorstellen in de release van GWSW versie 1.3.2 per eind juni 2017 is 1 april 2017.


Vers bloed welkom!

Een relatief kleine groep gemeenten heeft afgelopen jaren het GWSW mee opgebouwd. Ter aanvulling daarvan is er voortdurend ruimte voor nieuwe personen, gemeenten en bedrijven die meedoen in proefprojecten en werkgroepen. Uw deelname is op eigen kosten.

U krijgt er wel het nodige voor terug! U bouwt mee aan de nieuwe ontwikkelingen, krijgt nieuwe kennis en waardevolle contacten, en we helpen bij eigen implementatie.

Omgekeerd geeft u ons waardevolle gebruikerservaringen om de standaarden en implementatie te verbeteren.

Interesse? Mail via gwsw@rioned.org.

Vragen over GWSW

Neem voor toelichting contact op met Eric Oosterom, projectmanager 
Gegevensbeheer via gwsw@rioned.org.

 

GWSW e-nieuws is een uitgave van
Stichting RIONED
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

t 0318 631 111 www.riool.net/gwsw

http://enieuws.gaw.nl/webversion.php?subid=g46wmgnxd6&ccode=g5nqq5moe743s6zjmj5ooj6lfv11gv28w8n4igxjpjkg2dlvcnqxd9k6jvwjs1m61&lid=qo5zgwv&nstatid=pkjl59n&nid=vzql68w&info=1kq7odn