Klik hier om in de webversie te openen
imkernieuws_logo.jpg sidebar_header.jpgnr.9-november 2013
header_imkernieuws3.jpg

Actieprogramma Bijengezondheid naar climax

Onder aanvoering van staatssecretaris Sharon Dijksma werd sinds april met de nodige betrokken partijen gewerkt aan het ontwikkelen van het actieprogramma. Op 11 november kreeg Dijksma kreeg uit handen van Felix Rottenberg, namens alle de deelnemers de uitkomst van het onderzoek uitgereikt.
Er is consensus bereikt over wat er moet gebeuren de komende jaren. Dat is onder andere gericht op een meerjarig surveillanceprogramma naar invloeden van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen op bijen, natuurlijkeselectie op weerbaarheid tegen varroa, verbeteren van de biodiversiteit en het verhogen van de professionaliteit van imkers met steun van een bijenmakelaar.

Lees meer over het actieprogramma >>

Geef muizen geen kans!

De komende maanden staat het werk in de bijenvolken op een lager pitje, maar er is nog steeds van alles te doen. Wilt u de oxaalzuurbehandeling uitvoeren, houd dan eind december de temperatuur in de gaten.
Als de honger toeslaat bij kleine knaagdieren zoals muizen dan biedt de inhoud van bijenkasten een heerlijk maaltje. Bijen, stevig op de wintertros, zijn nagenoeg weerloos en muizen kunnen zich tegoed doen aan raat, voorraad en ook bijen. Zorg ervoor dat ze geen toegang kunnen krijgen.

Lees meer in Bijenwerk december/januari >>

Twee themastudiedagen aanstaande januari

De november-studiedagen waren zeer succesvol. In totaal kwamen meer dan 350 belangstellenden af op veelzijdige programma’s in Beilen, Horst en Breda. 
In januari zijn er jaarlijks twee studiedagen met een vast thema: een speciale dag over bestuiving en een over koninginnenteelt, in 2014 respectievelijk op 18 januari in Wageningen en op 25 januari in Austerlitz.

Lees de programma’s en meld aan >>

Ga eens buurten op BijenkennisNet.nl


BijenkennisNet is een samenwerkingsverband van boerenorganisaties en de NBV. BijenkennisNet.nl moet boeren en bijenhouders het kennisplatform bieden. Het is niet alleen een site voor eenrichtingsverkeer in het leveren van informatie, maar vooral het interactieve deel voorziet in meerwaarde. Onder ‘Mijn NBV’ bijvoorbeeld biedt het een intranetstructuur voor het delen van zaken in (half)besloten ‘netwerken’.
Start zelf een besloten plek voor de afdeling of begin een openbare discussiegroep. Bekijk het dossier Bijenkennis met de vele onderwerpen en bijbehorende factsheets, of zoek rechtstreeks in het Groene Kennisnet van WUR.

Naar BijenkennisNet.nl en meld u aan als gebruiker >>

Biedt ons landschap bijen wel voldoende voeding?

Bijenvolken hebben per jaar ongeveer 40 kg stuifmeel nodig om in het seizoen goed ontwikkeld nageslacht ter wereld te brengen. Gedurende die tijd moet het stuifmeelaanbod letterlijk en figuurlijk uit een bonte mix bestaan afkomstig van allerlei gewassen. Gebrek daaraan wordt beschouwd als één van de mogelijke factoren van wintersterfte.
Coloss, een internationaal netwerk van wetenschappers, bijenhouders en studenten, wil vaststellen of het een reëel probleem is, en zo ja, waar en wanneer. Sjef van der Steen van Wageningen UR roept de hulp in van minimaal 30 Nederlandse bijenhouders, verspreid over het land.  Interesse om mee te werken? Meer informatie is te lezen in de komende Bijenhouden of nu al op de site van Wageningen UR.

Lees de info op de site van Wageningen UR

Begin januari bericht over contributie 2014 en ledenpas

Europa stapt in 2014 over op een nieuw systeem voor betalingsverkeer. Dat is vast al opgevallen. Dat heeft allerlei gevolgen, onder andere voor de wijze van betalen met de relatief dure acceptgirokaarten. De NBV stopt met het versturen daarvan, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.

Leden, ook degenen die een machtiging hebben afgegeven, ontvangen voortaan een nota met daarop alle benodigde informatie voor zowel online betalen als met een handgeschreven overschrijvingsformulier. Voor half januari ontvangt u de nota voor de contributie 2014 en daarbij de ledenpas voor dat jaar. 

Plant nu nog een drachtboom

Het planten van (dracht)bomen kan heel goed voor de winter gebeuren. In relatief warme wintermaanden beginnen bomen al vroeg met de ontwikkeling van nieuwe, kwetsbare worteltjes. Als bomen pas in maart of april worden geplant dan kunnen ze slecht van die voorsprong gebruik maken. Bijenhouden van komende december is grotendeels gewijd aan allerlei aspecten rond dracht, waaronder bomen. Voor een goed overzicht kunt u terecht op de site van Arie Koster:

Ga naar www.drachtbomen.nl > klik op ‘bomen’

Kilometers bijenbloembollen rijker

De actie voor het planten van speciaal bijen-bloembollenmengsel zal in het voorjaar onze bijen goed doen. Maar liefst 1000 tasjes gingen in het Bijenhuis van de hand en leverancier JUB mocht zelf ook nog eens 4 kilometer van een meter breed bij diverse gemeenten in de grond stoppen. Dank aan degenen die hun best hiervoor hebben gedaan.
Ook in 2014 is er weer een plantseizoen. Volop gelegenheid om grote groenbeheerders te bewegen volgend jaar budget voor bloembollen te reserveren.

Bekijk de actie >>

Open Imkerijdag verwelkomde ruim 28.000 bezoekers

Jaarlijks neemt de belangstelling van bezoekers voor Landelijke Open Imkerijdagen toe. Het enthousiasme van afdelingen of individuele imkers om deel te nemen groeit navenant. Afgelopen 13 en 14 juli kwam een recordaantal bezoekers van naar schatting 28.500 op het evenement af.

De uitkomst van de enquête onder de deelnemers was over het geheel zeer positief. Dus alle reden om ook in 2014 een Open Imkerijdag te organiseren in het tweede weekend van juli

Bekijk de deelsnemersenquête >>

Stuur de nieuwsbrief door | Direct naar NBV website
Reageer

Deze nieuwsbrief is verzonden via mijn mailadres: %%emailaddress%%
Mij uitschrijven van deze mailing lijst

Inhoud

Actieprogramma Bijengezondheid naar
climax


Geef muizen geen kans!

Twee themastudiedagen aanstaande januari

Ga eens buurten op BijenkennisNet.nl

Biedt ons landschap bijen wel voldoende voeding?

Begin januari bericht over contributie 2014 en ledenpas

Plant nu nog een drachtboom

Kilometers bijenbloembollen rijker

Open Imkerijdag verwelkomde ruim 28.000 bezoekers

Vacature

Herhaalde oproep

De NBV zoekt voor haar tijdschrift Bijenhouden een hoofdredacteur.

Bekijk de advertentie >>

Online aanmelden voor een bijenteeltcursus

Bijenhouderscursussen staan meer dan ooit in de belangstelling. Het nieuwe cursusoverzicht op de NBV website helpt met het vinden van het aanbod en de locaties. 

Cursusmodule >>

Nut en noodzaak van bloemrijke akkerranden verbeeld

Bevordering van de biodiversiteit in de Hoeksche Waard, met nadruk op biologische bestrijding van schadelijke insecten m.b.v. bloemrijke akkerranden. Deze hebben ookgrote waarde voor bijen

Promotiefilmpje >> (3:35)

Winter-APK geeft inzage volkgrootte

Bekijk de uitslag van het onderzoek in november met medewerking van ca. 70 imkers.
Lees verder >>

Imkercursus in App-formaat

De Imkercursus is een gratis digitaal kinderboek over het bijenleven. Het bevat zowel een vrolijk verhaal, als educatieve informatie over de bijen. 

Download de app voor Android of iOS >>

Opnieuw verkrijgbaar


Het cursusboek Bijengezondheid is weer verkrijgbaar in het Bijenhuis: € 6,- excl.porto

Bestel online>>

Volg ons op:

Bijenhuis Facbook
NBV Facbook
Instructiefilms youtube-logo.bmp

Colofon

Imkernieuws is een gratis uitgave van de NBV (Nederlandse BijenhoudersVereniging) voor leden en belangstellenden.

De nieuwsbrief verschijnt minimaal acht keer per jaar. 
Verzonden nieuwsbrieven zijn in te zien in het imkernieuwsarchief.