Klik hier om in de webversie te openen
imkernieuws_logo.jpg

sidebar_header.jpg nr.2 - Februari 2014
extra editie

header_imkernieuws3.jpg

22 maart
Symposium Bijengezondheid

Zaterdag 22 maart Bijen@wur organiseert het jaarlijkse Symposium Bijengezondheid. De bekende Amerikaanse bijenonderzoeker Dennis vanEngelsdorp verzorgt de openingslezing. Daarna presenteren de onderzoekers van Bijen@wur hun actuele onderzoeksresultaten. Zoals in voorgaande symposia is er ook een informatie- en bijenartikelenmarkt.
Het symposium vindt plaats in congrescentrum Hof van Wageningen. De kosten zijn € 25 per persoon, inclusief lunch, koffie en parkeren. Reageer snel want de capaciteit is beperkt tot maximaal 250 personen.

Klik hier voor de symposiumpagina en aanmelden >>

Kunnen we binnenkort het Bijenhuis ontruimen?

Het ruim 40 jaar oude verenigingsgebouw heeft een grondige facelift nodig. Naast het creëren van goede eigentijdse werkplekken zijn de plannen gericht op het volgende: 

  • Leden, commissies en werkgroepen beter faciliteren;
  • Bijeenkomsten mogelijk maken in zowel grote als kleine samenstelling en liefst ook tegelijkertijd;
  • Beter uitrusten voor de ontvangst van publiek en groepen scholieren en studenten voor kennisoverdracht en rondleidingen.
Fondsenwerving in volle gang
De fondsenwerving onder bedrijven, NBV-leden en publiek krijgt inhoud. Het fundament is gelegd: ongeveer € 35.000,- is ontvangen op de speciale actierekening NL07 ABNA 0576330396 t.n.v. Red de bij, steun de imker. Om het renovatieplan te kunnen realiseren is zeker 10 keer meer nodig. De wens is binnen afzienbare tijd het Bijenhuis gefaseerd te kunnen ontruimen en weer in te richten om daarmee de bouwers ruim baan te geven. Samen gaat het lukken. Heeft u al bijgedragen? Voorzitter Jan Dommerholt en Felix Rottenberg doen een beroep op u.

Bekijk de promotiefilm, lees verder en draag bij! >>

Voorzichtig goede hoop op lage wintersterfte

Gedurende enige weken rond de jaarwisseling kon een kleine enquête worden ingevuld, waarin werd gevraagd naar het gebruik van oxaalzuur in de bijenvolken. Driehonderd imkers reageerden spontaan op de oproep. Dat is ca. 5% van de Nederlandse imkers.

Voor zover deze enquête representatief is voor de Nederlandse imkerpopulatie mogen we heel voorzichtig goede hoop hebben op een lage wintersterfte. Het is echter nog vroeg in het seizoen. Verzwakte volken hebben dankzij de zachte winter hun warmtehuishouding nog niet echt op de proef gesteld. Als er nog enige nachten met matige vorst zijn dan kunnen de zwakke alsnog het loodje leggen.
De enquête omvatte de uitslag van 3494 volken (gemiddeld 11,65 per imker). Ongeveer 92% had de winterbehandeling toegepast. Wat is er nog meer af te leiden uit de antwoorden?

Lees meer >>

Stuur de nieuwsbrief door | Direct naar NBV website
Reageer

Deze nieuwsbrief is verzonden via mijn mailadres: %%emailaddress%%
Mij uitschrijven van deze mailing lijst

Inhoud

22 maart
Symposium Bijengezondheid


Kunnen we binnenkort het Bijenhuis ontruimen?

Voorzichtig goede hoop op lage wintersterfte

12 en 13 juli
Landelijke Open Imkerijdag

Bestuivingsvergoeding

De adviesbedragen voor vergoeding van bestuivingswerk voor 2014 zijn ongewijzigd.

Leg afspraken vast in een overeenkomst! >>

Volg ons op:

Bijenhuis Facbook
NBV Facbook
Instructiefilms youtube-logo.bmp

RSS-feeds 

Colofon

Imkernieuws is een gratis uitgave van de NBV (Nederlandse BijenhoudersVereniging) voor leden en belangstellenden.

De nieuwsbrief verschijnt minimaal acht keer per jaar. 
Verzonden nieuwsbrieven zijn in te zien in het imkernieuwsarchief.