Klik hier om in de webversie te openen
imkernieuws_logo.jpg sidebar_header.jpg nr.4 - april 2014
header_imkernieuws3.jpg

April is de maand van groei

Na de schitterende maand maart als opwarmertje komen de bijenvolken in april echt op stoom. De ei-productie van de koningin komt op volle toeren. Er moet van alles gebeuren om ruimte voor broed te creëren in combinatie met het bouwen van raat en varroa-onderdrukking. Wie honing wil oogsten plaatst daarvoor de eerste honingbak. Volkvermeerdering en koninginnenteelt is in aanstaande. De rubriek Bijenwerk gaat speciaal in op koninginnenteelt met de doppenmethode.

Lees verder in Bijenwerk april / mei >>

Opnieuw fors minder wintersterfte

De telefonische enquête onder imkers naar de wintersterfte van hun bijenvolken komt voorlopig uit op slechts 9,2%: een verheugende en hoopgevende uitslag. De enquête werd op 8 april uitgevoerd door NBV en Bijen@Wur. De sterfte valt beduidend lager uit dan vorig jaar. Toen was het met 15% al veel minder dan in de jaren daarvoor, waarbij het tussen 20% - 25% schommelde.

De Winter-APK werd deze winter voor het eerst uitgevoerd door 63 imkers met gezamenlijk 525 bijenvolken. Daarvan waren er eind maart nog 495 in leven. Daarmee blijft in dit onderzoek de sterfte onder de 7%!
Later in het jaar volgen meer uitslagen, waaronder de resultaten van het grensoverschrijdend onderzoek van COLOSS. Het enquêteformulier daarvoor is bij Bijenhouden van 1 mei gevoegd.

Lees meer over de enquêtes en uitslagen>>

LOI 2014 in de steigers – Meld u aan!

De voorbereiding voor de vijfde Landelijke Open Imkerijdag is gaande. De eerste deelnemers hebben zich al ingeschreven en staan vermeld op de NBV website. Daar is ook allerlei nadere informatie beschikbaar. Meedoen is eenvoudig! Het plezier en de voldoening is groot. Dat is te lezen in het aanstaande nummer van Bijenhouden (1 mei) in het interview met een imker uit Leusden die het afgelopen jaar voor het eerst meedeed. Hij was onder de indruk van de belangstelling van het publiek.

Goed voorbeeld doet volgen >>

Hennepakker wordt bijen- en vlinderidylle

Op de laatste vrijdagmiddag van maart togen schoolkinderen uit Ottoland naar de nabijgelegen boerderij De Schaapskooi om een begin te maken met het omvormen van een strook weiland tot Idylle. Er werden heesters geplant en wilgentenen in de grond gestoken. Later dit voorjaar wordt de strook grond die vroeger werd gebruikt voor de hennepteelt ten behoeve van touw ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel.
Met het aanleggen van de Idylles willen de Vlinderstichting en de NBV voorbeelden creëren voor bijen- en vlindervriendelijke plekken die bovendien een plek zijn waar het publiek kan genieten van bijengezoem en vlindergefladder.

Lees meer over Idylle >>

Worst-case scenario inzet Imidacloprid, stuifmeel en volksgrootte, electromagnetische straling en meer . . .

Op 22 maart jl. vond het symposium Bijengezondheid plaats, georganiseerd door de bijenonderzoekers van de WUR. De Amerikaanse onderzoeker Dennis vanEngelsdorp beet het spits af met zijn visie over de bijna wereldwijde bijensterfte en in het bijzonder die in de VS. Sjef van der Steen presenteerde zijn onderzoek naar de gevolgen van imidacloprid, een neonicotinoïde, op bijen. Andere presentaties gingen over effecten van dracht, blootstelling aan straling en de introductie van een werkvorm om snel tot een diagnose van een bijenziekte te komen.

Lees verder voor Brochure Symposium>>

Paardenbloemen in het weiland: win-win

Het is zo langzamerhand een achterhaalde gedachte dat paardenbloemen in het weiland ongunstig zijn voor de grazers en de opbrengst. BijenkennisNet brak in haar factsheet Paardenbloem vanuit agrarisch oogpunt een lans voor deze bloemsoort die geneeskrachtige werking heeft en bijdraagt aan het welzijn van vee. Bijenhouden pleitte in het laatste nummer eveneens voor meer geel in het groen.
Lees verder:
> artikel in Bijenhouden maart jl. (PDF) >>
> factsheet Paardenbloem BijenkennisNet (PDF) >>

Bomvolle imkercursussen

Zo langzamerhand zijn alle basiscursussen bijenhouden van dit jaar begonnen. Een grove telling levert net als afgelopen jaar bijna 1000 cursisten op die dit jaar intensief kennis maken met de bijenhouderij. Een prachtig resultaat dat mede te danken is aan alle imkers, afdelingen of groepen die zich inspannen om een cursus te organiseren. Zoals gebruikelijk staat er ook een grote groep imkers klaar om de nieuwkomers de komende jaren te begeleiden.
Helaas kon niet iedere belangstellende geplaatst worden en is er her en der een wachtlijst ontstaan. Wellicht bieden enkele kortdurende zomercursussen in Frankrijk en Oostenrijk uitkomst. 

Lees meer over de twee zomercursussen>>

Bloeiend Leven: zojuist verschenen

Een gedegen boekwerk van Lei Hensels, autoriteit als het gaat om de kennis van de bestuivingsgewassen, is na lange voorbereiding verschenen. Collega-organisatie ABTB vervult de rol van uitgever. Deze prachtig verzorgde, meer dan 300 pagina’s dikke uitgave legt de nadruk op zowel de nutswaarde van de plant voor bijen en andere insecten als ook de waarde van de bijen voor de planten. Biodiversiteit en ecologie in brede zin. Het mag niet aan uw collectie naslagwerken ontbreken!

Online een exemplaar bestellen >>

NBV en Bijen@Wur werken onafhankelijk samen

Onderzoek naar tal van factoren van invloed op het wel en wee van bijenvolken vindt in ons land voornamelijk plaatst door de medewerkers van Bijen@wur. In het verleden droegen imkers via de jaarlijkse contributie bij aan de activiteiten van het instituut.
De onderzoeken worden door uiteenlopende externe partijen gefinancierd. De geldbronnen zijn openbaar en de financieringswijze is vastgelegd in allerlei protocollen en voorgeschriften.
De NBV heeft geen invloed op de aard en de inhoud van onderzoeken, maar kan - gevoed door de imkerwereld – wel vragen. De NBV bereikt bovendien met haar media het merendeel van de imkers, waardoor vanuit de WUR gezien de vereniging een aantrekkelijke partner is relevante informatie onder de imkers te verspreiden. Dat vinden de redacties van de media ook.

NBV en Bijen@wur werken ook samen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van informatie zoals de Winter-APK en de telefonische voorjaarsenquête over de mate van de wintersterfte.

Lees meer in Corporate Governance van de WUR >>

Stuur de nieuwsbrief door | Direct naar NBV website
Reageer

Deze nieuwsbrief is verzonden via mijn mailadres: %%emailaddress%%
Mij uitschrijven van deze mailing lijst

Inhoud

April is de maand van groei

Opnieuw fors minder wintersterfte

LOI 2014 in de steigers – Meld u aan!

Hennepakker wordt bijen- en vlinderidylle

Worst-case scenario inzet Imidacloprid, stuifmeel en volksgrootte, electromagnetische straling en meer . . .

Paardenbloemen in het weiland: win-win

Bomvolle imkercursussen

Bloeiend Leven: zojuist verschenen

NBV en Bijen@Wur werken onafhankelijk samen

Wat doet u aan zwermverhindering?

De meeste imkers doen aan zwermverhindering, maar wat?

Wat doet u en zie ook welke methoden het meest favoriet zijn.

KLIK >>

De favoriete kast is

... de spaarkast.

Lees de uitkomst van het onderzoekje in vorig Imkernieuws >>

ALV - 2014

De Algemene Ledenvergadering van de NBV vindt plaats op 19 april in Wageningen.
Waarover gaat het dit jaar?

Overvloedige honingsoogst?

Dat komt mooi uit. De honingpotten zijn in prijs verlaagd! Gezamenlijk groot inkopen scheelt >>

De zomer in uw bol?

Kleurrijke mix van zomerbloeiers. Leuk om cadeau te geven. Lees de introductie en bestel het zomerbollen- pakket in het Bijenhuis >>

Stedebroecse honing

De gemeente Stede Broec helpt de lokale imkers met een standplaats en voorziet die van dracht. Imker en wethouder aan het woord in een opname van RTV NH  

Stedebroeckse honing >>

Draag bij aan uw Bijenhuis en realiseer een goed geoutilleerd imkercentrum voor leden en publiek.

Naar uw bijdrage >>

Volg ons op:

Bijenhuis Facbook
NBV Facbook
Instructiefilms youtube-logo.bmp 

RSS-feeds NBV 

Colofon

Imkernieuws is een gratis uitgave van de NBV (Nederlandse BijenhoudersVereniging) voor leden en belangstellenden.

De nieuwsbrief verschijnt minimaal acht keer per jaar. 
Verzonden nieuwsbrieven zijn in te zien in het imkernieuwsarchief.