Klik hier om in de webversie te openen
imkernieuws_logo.jpg sidebar_header.jpgnr.5 - mei 2015
extra editie
header_imkernieuws3.jpg

Groen licht voor vernieuwbouw Bijenhuis

Het zal de lezers van Imkernieuws niet zijn ontgaan dat het verenigingsgebouw van de NBV nodig een opknapbeurt nodig heeft. Afgelopen ALV op 25 april gaven aanwezigen groen licht voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. In het ambitieuze plan Bijenhuis 3.0 (2013) werd de schets voor de aanpassingen gepresenteerd. Dat plan bleek te groots van opzet en kreeg te weinig steun van de achterban. Een versoberd plan, gebaseerd op goede financiële onderbouwing, mede dankzij sponsoring en giften, kreeg wél de goedkeuring.

Lees meer >>

Wie wordt de eerste Bijenlector?

Staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ meldde eind april 2014 dat zij op basis van het Actieplan Bijengezondheid met een maximum bedrag van € 300.000 graag wil bijdragen aan het instellen van een Bijenmakelaar. De Bijenmakelaar moet in verband met allerlei subsidiemogelijkheden gestalte krijgen in de vorm van een Bijenlectoraat, dat wil zeggen aanstelling van een Bijenlector voor drie jaar verbonden aan een hogeschool. Het profiel is opgesteld en vervat in een vacature. Wie meldt zich als kandidaat? 

Lees de vacature>>

Jacqueline Hill versterkt hoofdbestuur

Tijdens de ALV werd Jacqueline Hill-Rijsbergen met applaus in het NBV hoofdbestuur benoemd. Zij neemt in het bestuur de plaats in van Rik Snoek die aftrad aan het eind van zijn zittingsperiode.
Jacqueline werkt als fiscaal jurist en woont met haar gezin in Drenthe. Zij houdt sinds een jaar of zes bijen. Gedurende afgelopen jaren heeft ze allerlei bijenteeltcursussen gevolgd.

Lees meer >>

Meld je aan voor de Bijenblog

De bijenblog volgt de actualiteit van de imkerpraktijk. Bijenteeltdocent Ben Som de Cerff speelt in op de veranderingen in de volken en de natuur gedurende het bijenseizoen. De blog startte in februari. Meld je aan als volger en ontvang van elk nieuw bericht een melding in je mailbox.

Lees meer >>

NBV jaarverslag 2014

De vereniging kijkt terug op een goed jaar met veel nieuwe cursisten en ook met vooruitgang in het terugdringen van de wintersterfte. Het realiseren van verbeteringen in het Bijenhuis en het aanstellen van een Bijenmakelaar liet nog even op zich wachten. Maar dit voorjaar werd voor beide onderwerpen resultaat geboekt. Tegenslagen zijn er helaas ook te melden, zoals de stevige uitbraak van Amerikaans Vuilbroed in Drenthe.

Lees het verslag (PDF)

Deelnemers Winter-APK melden lage wintersterfte

Het voorjaar is in volle gang. Toch nog even een terugblik op de uitwintering van de volken. Opnieuw was het wintersterftepercentage laag. De uitslag van de Winter-APK is 9,9% sterfte. Hetzelfde als eerder uit de telefonische enquête onder imkers naar voren kwam. De WinterAPk toont duidelijk aan dat sterke volken in november (eventueel door verenigen verkregen) een grotere overlevingskans hebben dan zwakkere of middelmatige.

Lees meer >>

Stuur de nieuwsbrief door | Direct naar NBV website
Reageer

Deze nieuwsbrief is verzonden via mijn mailadres: %%emailaddress%%
Mij uitschrijven van deze mailing lijst

Al aangemeld als deelnemer aan de Open Imkerijdag 11&12 juli?
Meedoen is heel eenvoudig. Klik hier >>

‘Wageningen Zoemt’

Op zaterdag 30 mei vindt het groots opgezette evenement ‘Wageningen Zoemt’ plaats. Een uitvoerig programma met markt, sprekers en een bijen-wedstrijd! 

Hoeveel bijenzwermen worden er in het land aangetroffen? Natuurkalender.nl brengt dit in kaart en krijgt hopelijk hulp van velen.

Meld een bijenzwerm >>

Erekorfjes uitgereikt


Vier leden kregen op 25 april vanwege hun inzet de hoogste onderscheiding van de NBV uitgereikt.

Lees verder >>

Volg ons op:

Bijenhuis Facbook

NBV Facbook
Instructiefilms youtube-logo.bmp 

RSS-feeds NBV 

De NBV heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Meer informatie >>

Colofon

Imkernieuws is een gratis uitgave van de NBV voor leden en belangstellen- den. De nieuwsbrief verschijnt minimaal acht keer per jaar. Verzonden nieuwsbrieven zijn in te zien in het imkernieuwsarchief.